2023. gada 28. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolas jaunais datorikas skolotājs Varis Kondratjevs

Arī Smiltenes vidusskolas jaunais datorikas skolotājs, līdzīgi matemātikas skolotājai Līgai Zālītei un sporta skolotājam Edgaram Jansonam, ir šās skolas absolvents. Pedagoga aicinājumam atsaucies salīdzinoši nesen, taču tagad ir tajā iekšā ar visu savu būtību. Skolotāja darbā viņu visvairāk fascinē iespēja dalīties pieredzē un zināšanās ar skolēniem, apziņa, ka var viņiem palīdzēt un arī pats visu laiku atrodas nepārtrauktā izaugsmē.

Skolotājs Varis Kondratjevs labi saprot jauniešus, kuri skolā sapņo par vienu profesiju, studiju laikā piedzīvo, ka izvēlētais ceļš īsti nav tas, kas aizvedīs pie patiesā sirds aicinājuma. Un var būt arī tā, ka pastrādā kādā profesija, viss it kā ir nosacīti labi, bet tajā pašā laikā apzinies, ka savu iespēju virsotnes tajā nesasniegsi. Taču laiks skrien nepielūdzami ātri un ar katru nodzīvoto gadu vajadzīgāka aizvien lielāka drosme, lai savā ikdienā kaut ko radikāli mainītu. Skolotājs Varis Kondratjevs ar katru skolā pavadīto dienu aizvien vairāk priecājas, ka viņš šo izšķirošo soli spēris un atkal ir students. Šoreiz, lai varētu strādāt par datorikas un matemātikas skolotāju. “Labprāt būtu paņēmis klāt arī fiziku, bet uzreiz nevarēja. Tāpēc esmu apņēmies – kad pabeigšu šīs studijas, iegūt vajadzīgās zināšanas, lai varētu mācīt arī fiziku.”

Pandēmijas laika atziņa

Skolotājs pirmoreiz to, ka pedagoga darbs varētu būt viņam, tā pa īstam apzinājies pandēmijas laikā. “Pie mums dzīvoja draudzenes māsa, kurai vajadzēja palīdzēt mācībās. Tad arī pirmoreiz piedzīvoju gandarījumu, par ko no skolotājiem esmu dzirdējis daudzkārt, – tev ir izdevies kādam palīdzēt saprast nesaprotamo, kaut ko iemācīt. Redzēju – ja pamācītos klāt, varētu palīdzēt ne tikai vienam, bet vairākiem bērniem.”

Skolotāja darbs Vari Kondratjevu nebaidīja arī tāpēc, ka jau zināja, kādi ir plusi un mīnusi, strādājot skolā. Arī viņa mamma, māsa un civilsieva ir skolotājas.”

Svarīgākais – ieklausīties, ko saka skolotājs

Datorika un matemātika nav tie vieglākie mācību priekšmeti. Ne visiem, bet daudziem. Kādi ir galvenie priekšnoteikumi, lai tos apgūtu savu iespēju augstākajā līmenī? Varis Kondratjevs uzskata, ka pirmais, ko vecāki mājās var rosināt – mācību stundā klausīties skolotājā. “Vislabākais skolotājs ar stāvēt klases priekšā ar ideāli sagatavotu stundu, bet tad, ja skolēns pat necenšas viņā ieklausīties un pēc tam paziņo, ka viņš neko nesaprot… Kā gan lai saprot, ja pat nav dzirdējis par ko runāts? Un tā vienu, otru, trešo stundu un…”

Galvenais – jautāt un neklusēt

“Par laimi, man ar saviem skolēniem ir laimējies un nav nācies piedzīvot to, par ko tikko runāju,” atzīst skolotājs Varis Kondratjevs. “Saprotamies labi. Viņi zina robežu, kuru pārkāpt nevar. Vienmēr rosinu skolēnus būt drošiem un uzdot jautājumus, teikt, ja kaut kas nepadodas. Man nav žēl sava laika, lai kopā ar skolēnu, kurš kaut ko nesaprot, paliktu klasē ilgāk. Tāpat ikviens, kuram tas nepieciešams, var nākt uz konsultācijām. Galvenais – neklusēt… Ļoti labi saprotu arī tos bērnus, kuriem varbūt nepieciešama individuāla pieeja.

Mēs nekad nebūsim visi vienādi. Taču gan datorprasmes, gan matemātikas zināšanas – mūsdienās bez tām nevar iztikt pat, kārtojot visikdienišķākos jautājumus.”

Skolotāja gandarījums

“Ir tāds gandarījums, redzot skolēnu acīs patiesu interesi, kad stāstu par jaunākajām datorprogrammām, par jaunākajām tendencēm pasaulē,” stāsta Varis Kondratjevs. “Tas mudina meklēt, pētīt un veltīt laiku, lai sagatavotu iespējami interesantākus mācību materiālus. Jā, šobrīd, skolotāja gaitu sākumā ir mazliet grūtāk, bet laika gaitā paliks vieglāk. Būs pamats, ko varēšu papildināt un pilnveidot.”

Skolotājs Varis Kondratjevs ir skolotājs arī Palsmanes pamatskolā. “Tur mācu arī matemātiku. Kādas mācību metodes man ir vistuvākās? – Tajā vecuma posmā, ar ko strādāju šobrīd, – 5., 6., 7. klase – svarīgi mācību stundās izmantot dažādas spēles un uzdevumus, ņemot talkā mobilos telefonus, planšetes… Tā – soli pa solim – izdodas skolēnos rosināt arī interesi par matemātiku.”

Ja varētu paceļot laikā…

Ja vien būtu tāda iespēja, skolotājs Varis Kondratjevs labprāt vēlreiz atgrieztos vidusskolas gados. “Bijām ļoti draudzīga klase. Kad klases audzinātāja Rita Rozīte aizgāja dekrēta atvaļinājumā, mūsu klasi paņēma skolotāja Inguna Rulle. Viņas abas vienmēr paliks atmiņā kā ļoti brīnišķīgas skolotājas. Visi kopā piedalījāmies dažādos sporta pasākumos, devāmies ekskursijās, kādos tikai piedzīvojumos neiekūlāmies! Nebija neviena atstumtā. Visi viens otram palīdzējām. Patiešām kā viena liela un draudzīga ģimene.”

Attieksme, kas paliek cilvēkā uz mūžu

Skolotājam Varim Kondratjevam nav palikušas atmiņā kādas īpašas savu skolotāju mācības, bet viņš viņiem visiem ir neizsakāmi pateicīgs par attieksmi pret darbu un skolēniem. “Manuprāt, tā ietekmē daudz vairāk par vārdiem. Par visiem saviem skolotājiem varu teikt tikai to labāko. Viņi ar savu piemēru un izturēšanos man ir iemācījuši ļoti daudz.  Jā, kāds toreiz šķita stingrāks, tāpēc ne pārāk patika, bet tagad, atskatoties uz to laiku, cik pretimnākoši, atsaucīgi viņi bija, kā centās mūs motivēt piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, vienmēr uzklausīja, mudināja mācīties… Viņi visi mums vēlēja tikai labu. Strādāts tika gan ar teicamniekiem, gan ar tiem, kuriem bija grūtības.

Skolotājs Kondratjevs neslēpj, ka skolās ļoti vajadzētu vairāk pedagogu – vīriešu. “Mums ir daudz brīnišķīgu skolotāju sieviešu, bet skolēniem ļoti nepieciešama arī šī vīrišķā enerģija, pozitīvā stingrība.

Spēkavoti

Kā skolotājs atgūst enerģiju pēc grūtas darba nedēļas? – Vara Kondratjeva lielā aizraušanās jau no bērnības ir basketbols. “No skolotāja ikdienas atpūšos arī, pavadot laiku kopā ar ģimeni un mājas darbos. Dzīvoju privātmājā, kur nekad netrūkst darbu.” Skolotājs ir tētis divām brīnišķīgām meitiņām – Melānijai un šoruden pasaulē nākušajai Anetei. Darbs, studijas, mazās meitiņas… Jaunajam skolotājam brīvā laika ir ļoti maz, bet ģimene ir tā, kas skolotājam dod spēku daudz nekurnēt, iet un darīt.

“Ļoti svarīgi ir arī tas, ka Smiltenes vidusskolā ir jauks, atsaucīgs un draudzīgs pedagogu kolektīvs. Ja vajadzīgs padoms, to neviens nekad neatteiks. Tāpat arī pats labprāt izpalīdzu kolēģiem, ja kādam gadās ķibele ar datoru. Labprāt piedalos skolēnu pašpārvaldes rīkotajos pasākumos, kuros aicināti arī skolotāji – erudīcijas konkursā, volejbola naktī u.c.  Arī tas ļoti saliedē kolektīvu un rosina labāku komunikāciju ar skolēniem.”

Teksts: Baiba Vahere

Foto: no personiskā arhīva