2022. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018” noslēguma pasākums

Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātā Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” kļuvusi par tradīciju Smiltenes vidusskolā.  Šogad tajā piedalījās 103 dalībnieki.

12.februārī uz noslēguma pasākumu tika aicināti tie lasītāji, kas bija izlasījuši programmā paredzētās  6 grāmatas un tās novērtēja, aizpildot anketas. Šoreiz pasākums notika Smiltenes kinoteātrī, jo grāmatu eksperti balvā saņēma iespēju noskatīties kinofilmu “Suņa ceļš mājup”.
Pirms kinofilmas pateicības rakstus un Latvijas Nacionālās bibliotēkas balviņas saņēma gan vecāku žūrijas pārstāvji, gan bērni un jaunieši.
Liels prieks par vecāku žūrijas dalībniekiem, kuri labprāt piedalās žūrijā jau vairākus gadus kopā ar saviem bērniem vai mazbērniem. Daudzus gadus šajā programmā piedalās Lita Āboltiņa, kas pati kādreiz ir bijusi literatūras skolotāja.
Ir pieaugušie, kas neietilpst vecāku kategorijā, bet bibliotekāru uzrunāti, labprāt iesaistījās žūrijas darbā.  Paldies par atbalstu šai programmai sakām Litai Āboltiņai, Ilzei Mūrmanei, Gunitai Leimanei, Dacei Čalpai, Lāsmai Grizānei, Sanitai Mālkalnei, Gitai Seržantei, Sarmītei Daudzietei, Sarmītei Rīderei, Janai Vīksnai, Adrijai Rubinai.
Visčaklākie „Bērnu un jauniešu žūrijas” lasītāji šogad, kā ierasts, bija mazāko klašu skolēni. No 1.klasēm – piedalījās 20 eksperti, no 2.klasēm bija 26 eksperti, no 3.klasēm – 19 eksperti, no 4.klasēm – 17 eksperti. Tātad pavisam 82 eksperti no 1.- 4.klašu grupas. Tas iepriecina, jo tieši šī vecuma skolēniem nepieciešams nostiprināt lasītprasmes iemaņas.
5.-8.klašu grupā no visas skolas piedalījās 5 eksperti, un pa vienam no 9.klases un 12.klases.
Šogad īpaši tika atzīmēti 2 eksperti Ralfs Luberts no 4 d klases un Kate Kadiķe no 7.c klases. Šie skolēni  izlasīja  12 bērnu žūrijas grāmatas. Turklāt Katei tā jau kļuvusi par tradīciju.  Viņa „Bērnu un jauniešu žūrijā” piedalījās jau septīto reizi.
12.b klases skolniece Elīzai Būdai grāmatu lasīšana ir svarīga viņas dzīves sastāvdaļa. Kaut arī 12.klasē ir daudz laika jāvelta mācībām un ne katrs skolēns ir tik uzņēmīgs, Elīzai izdevās paspēt arī šo darbu.
Liels paldies Smiltenes vidusskolas bibliotekārēm – par ieguldīto darbu un entuziasmu, iesaistot skolēnus “Bērnu un jauniešu žūrijas” darbā! Paldies atbalsta grupai, kas palīdzēja bērnus pavadīt uz pasākuma vietu – Sigitai Zariņai un Inesei Raiskumai! Paldies visiem mūsu čaklajiem lasītājiem un – uz tikšanos nākošajā “Bērnu un jauniešu žūrijā”!

Vairāk informācija un foto Smiltenes vidusskolas bibliotēkas blogā:  https://svbibliotekablog.wordpress.com/

Inguna Kudlāne