2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolas audzēkne saņem Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu

2018.gada 30.novembrī Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā notika Valsts izglītības satura centra organizētais Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākums “Award vienību labo darbu festivāls”. Pasākuma ietvaros 62 jaunieši no 16 dažādām Latvijas “Award” vienībām saņēma Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu, to vidū arī “Award” dalībniece no Smiltenes vidusskolas “Award” vienības.

 

Pirms apbalvojumu pasniegšanas, “Award” vienībām ar izstādes “Award vienību Labie darbi” palīdzību bija iespēja uzskatāmi parādīt citiem, kas paveikts 2018.gadā. Gatavošanās izstādei reizē bija gan pārdomu laiks, kad var atskatīties uz savu ieguldījumu mūsu Valsts veidošanā, gan brīdis, kad sākt domāt par jaunām iniciatīvām. Pati izstāde – moments, kad lepoties ar paveikto un iedvesmot citus.

Apbalvojumus saņēma tie jaunieši, kuri pilnībā pabeiguši pašu izstrādātās bronzas, sudraba vai zelta individuālās izaugsmes programmas un tādējādi sasnieguši individuālos mērķus. Visi programmā iesaistītie jaunieši veikuši brīvprātīgo darbu, apguvuši vai pilnveidojuši kādu prasmi, veltījuši laiku fizikām aktivitātēm un devušies pašu organizētā vairāku dienu piedzīvojumu ceļojumā.

Pateicības apliecinājumus saņēma visi “Award” vadītāji, kuru jaunieši šogad saņēma apbalvojumus, tostarp Smiltenes vidusskolas “Award” vienības vadītāja Inga Deigele.

Award Latvia nacionālā patronese, Dr.Vaira Vīķe-Freiberga pasākuma dalībniekus uzrunāja ar video starpniecību. Tajā viņa uzsvēra to, kā tieši ikviens no programmas “Award” dalībniekiem veido Latviju: “Katrs pats izvēlas savu programmu, kur viena daļa no šādas pašizaugsmes ceļa gājiena ir jāveltī arī savām sabiedriskām atbildībām un saistībām. Te nu mēs redzam šīs programmas īpašo priekšrocību – katram jaunietim ir iespējams mēģināt sevī atklāt tādas intereses un tādus talantus, kādus varbūt viņš iepriekš nebūtu iedomājies sevī saredzēt. Paplašināt savus garīgos un fiziskos apvāršņus, uzlabot savu veselību, savu sportisko gatavību, bet galvenokārt, domāt par savu nākotni un saprast to, ka katra izvēlētais ceļš un viņa sasniegumi ir tas, kas veido mūsu mīļās Latvijas kopējos sasniegumus un kopējo tēlu. Katrs no jums ir Latvija. Mēs katrs esam Latvija. Es novēlu katram no jums būt lepniem par to, ko jūs varat, spējat un darīsiet vēl nākotnē. Un lūdzu jūs atcerēties, lai viss ko jūs darāt, nestu arī kopējo labumu Latvijas valstij tautai un zemei!”

Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu pasniedza un apsveikuma runas teica Neformālās izglītības departamenta direktore, Award Latvia nacionālā direktore Agra Bērziņa, Lielbritānijas vēstnieks Latvijā Kīts Šenons, Rīgas maratona organizators Aigars Nords, grāmatas “#Fudzi161km” autors Mārtiņš Zvīdriņš, bez-atrunu telpas “SPIIKIIZI” izveidotājs Āris Birze, “X Faktora” mūziķis Roberts Memmēns un dziedātāja Olga Rajecka.

Award Latvia nacionālā direktore Agra Bērziņa savā uzrunā sveica visus jauniešus, kuriem bija spēks un uzņēmība paveikt iecerētu, teica paldies “Award” vadītājiem, vecākiem un atbalstītājiem. A.Bērziņa atgādināja, kādēļ 2018.gads ir bijis īpašs. Pirmkārt, Valsts izglītības satura centrs gada pirmajā pusē ieguva programmas “Award” īstenošanas tiesību pagarinājumu. Otrkārt, oktobrī Latvijā viesojās Veseksas grāfs princis Edvards, kurš kopā ar Latvijas zelta apbalvojumu ieguvējiem iepazīstināja darba devējus ar programmu “Award” un to, kādēļ un cik tā ir noderīga tālākajās darba gaitās.  Treškārt, par īpašu to padarīja “Award” vienību labie darbi, tostarp 10.Award rudens talka Likteņdārzā. Kā arī pirmoreiz iespēja zelta līmeņa apbalvojumu saņemšanai apstiprinātajiem pirms svinīgās ceremonijas piedalīties īpašā pieņemšanā Lielbritānijas vēstniecībā Latvijā.

Uzrunājot apbalvojumu saņēmējus un visus pasākuma viesus, Lielbritānijas vēstnieks Kīts Šenonons atklāja programmas starptautisko perspektīvi, pateicās “Award” īstenotājiem un atbalstītājiem un mudināja apbalvojumu saņēmējus dalīties ar saviem stāstiem. “Programma “Award” dibināta pirms 60 gadiem, un šobrīd tā aptver 130 pasaules valstis. Pasaulē ir vairāk nekā 1.3 miljoni “Award” dalībnieku un katru dienu šo ceļu uzsāk 1800 jaunieši. Lielbritānijas vēstniecībai Latvijā un British Council Latvia ir prieks sadarboties ar Valsts izglītības satura centru – Nacionālo Award autoritāti Latvijā.  Daudzi mani kolēģi ir šī apbalvojuma saņēmēji, tādēļ viņi labi zina, cik daudz “Award” devis viņu personīgajā attīstībā un viņu brīvprātīgais darbs – sabiedrībai. [..]Es vēlos aicināt visus šīs dienas apbalvojuma saņēmējus stāstīt citiem par šo programmu. Kļūstiet par programmas vēstniekiem!”

***

Programma “Award” ir neformālās izglītības rīks, ko var izmantot darbā ar 14 – 24 gadus veciem jauniešiem, lai palīdzētu viņiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam. Šī starptautiskā programma Latvijā pieejama kopš 2006. gada. Valsts izglītības satura centra uzraudzībā šo programmu īsteno Award vienības – izglītības iestādes, jauniešu centri, pašvaldību iestādes un nevalstiskas organizācijas, kuras noslēgušas sadarbības līgumu ar VISC.