2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolai piešķirts Starptautiskais Zaļais Karogs!

Smiltenes vidusskola ir viena no 129 Latvijas skolām, kurai piešķirts Starptautiskais Zaļais Karogs 2019./2020.mācību gadam! 16. septembrī skolas pārstāvji devās uz apbalvošanas ceremoniju Rīgā. Smiltenes vidusskolai šis ir jau devītais Starptautiskais Zaļais karogs!

“Starptautiskā Zaļā Karoga balva ir kvalitātes zīme. To saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā,” atzīst programmas koordinators Latvijā Daniels Trukšāns.
Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā un arī pasaulē. Pie mums tā apvieno vairāk nekā 200 izglītības iestāžu – no pirmsskolām līdz augstskolām.
Ekoskolu programmā pasaulē piedalās vairāk nekā 51 000 skolu. Tās vieno mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību.
Arī 2019./2020.m.g. Smiltenes vidusskolā tiks īstenoti jauni projekti un pasākumi gan skolotājiem, gan jauniešiem, lai panāktu arvien lielākas pārmaiņas vides aizsardzības un izglītības jomā.
Skolotāja Vija Sokolova, ekoskolu koordinatore Smiltenes vidusskolā, saņemot Starptautisko Zaļo karogu, saka lielu paldies visam skolas kolektīvam – skolotājiem, darbiniekiem un skolēniem, kā arī bērnu un jauniešu vecākiem. “Paveiktais ir komandas darbs. Tāpat patiess prieks, ka mūsu rīkotajā makulatūras un PET pudeļu vākšanā aktīvi iesaistās daudzi smiltenieši, kas tieši nav saistīti ar skolu. Smiltene jau izsenis bijusi skaista un sakopta pilsēta, kuras iedzīvotājiem rūp apkārtne, kurā viņi dzīvo.”
No 30.oktobra līdz 5.novembrim visās pasaules ekoskolās, tostarp Smiltenes vidusskolā, būs Rīcības dienas, kuru moto: “Mainām sevi, nevis klimatu!”
Smiltenes vidusskolas sirds jau daudzus gadus pukst vienā ritmā ar zaļo dzīvesveidu. Gan skolēniem gan skolotājiem tas kļuvis par ikdienu. Tāpat Smiltenes vidusskola arī šajā mācību gadā turpinās iet līdzi laikam un izmantos vides izglītību kompetenču pieejas ieviešanā mācību saturā. “Vides izglītība sevī ietver tik daudz! Tās temati var skaisti bagātināt ne vien dabas zinību, bioloģijas un zooloģijas stundas, bet arī ienest jaunas vēsmas fizikā, ķīmijā, sociālajās zinībās, literatūrā, matemātikā, latviešu valodā un citos mācību priekšmetos,” uzskata skolotāja Vija Sokolova.

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Vija Sokolova