2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolai sanāk!

Brīnišķīga ziņa, iesoļojot jaunajā mācību gadā, – Smiltenes vidusskolai “Latvijas skolu reitingā 2023”, lielo skolu grupā, darbā ar talantīgajiem bērniem 13. vieta! Paldies skolēniem, kuri ar izciliem panākumiem pārstāvēja skolu valsts mācību priekšmetu un atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē! Paldies skolotājiem un vecākiem par godprātīgu, skolēnu izaugsmē ieguldīto darbu!

Atbildība, centība, godīgums un līdzcietība – tās ir vērtības, kuru attīstīšanai Smiltenes vidusskolā šajā mācību gadā tiks pievērsta īpaša vērība. Šogad Smitenes vidusskolā skan 1062 bērnu un jauniešu čalas, pieskandinot gaiteņus un pagalmus. Vidusskola ir lielākā vispārējās vidējās izglītības iestāde Smiltenes novadā, un tai ir arī astoņas pirmsskolas izglītības grupas: “Lācēni”, “Zaķēni”, “Bitītes”, “Pūcītes”, “Mārītes”, “Taurenīši”, “Burtiņi” un “Ķipariņi”.

Smiltenes vidusskolas skolotāju kolektīvam pievienojušies astoņi jauni pedagogi: Tīna Deina Kukurīte – bioloģija; Laura Pope, Baiba Feldmane – matemātika; Diāna Dankbāre – vesture; Inese Āboliņa – krievu valoda; Laura Brikmane – dabaszinības; Arta Egle un Liene Strupiša – mūzika.

Izglītības iestādei augstākais novērtējums ir laimīgi un zinoši skolēni, kā arī vecāku izvēle savus bērnus sūtīt Smiltenes vidusskolā. Pēdējos gados uz skolu mācīties brauc aizvien vairāk skolēnu arī no kaimiņu novadiem. Skolas unikālo vērtību veido cilvēki, kuri to sauc par savējo, sirdsgudri skolotāji, zinātkāri skolēni un absolventi.

Jaunajā mācību gadā Smiltenes vidusskolā turpinās darboties interešu pulciņi: koris “Lido”, kurš šovasar piedalījās XXVII Dziesmu un XVII deju svētkos, 1. – 3. klašu koris, 4. – 6. klašu zēnu un 5. – 6. klašu meiteņu ansamblis, teātris, florbola, volejbola pulciņš un robotikas pulciņš sākumskolēniem.

Jaunajā mācību gadā Inguna Kondratjeva vēl, lai visiem pietiek spēka, pacietības un mērķtiecības, soli pa solim kāpjot izaugsmes kalnā. “Mums kā izglītības iestādei ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvu, uz augstiem rezultātiem vērstu izglītību. Mācību procesā veidot atbalstošu vidi, kas veicina katra skolēna izaugsmi,” atzīst Inguna Kondratjeva. “Lai gūtu augstus sasniegumus, jāvelta laiks mērķu izvirzīšanai, plānošanai un radošai pieejai to īstenošanā. Visu minēto var paveikt, ja skolotāji, skolēni un vecāki darbojas kā vienota komanda. Veidosim stipru un atbalstošu Smiltenes vidusskolas saimi. Mums ir laba materiālā bāze, dažādām interesēm atbilstoši vidējās izglītības programmu virzieni, attīstīts projektu darbs, enerģiski un sirdsgudri skolotāji, darbinieki, aktīva skolēnu pašpārvalde, veiksmīga sadarbība ar augstskolām, jaunas un skaistas kopmītnes. Jaunajā mācību gadā turpināsim strādāt, lai uzlabotu skolēnu sasniegumus STEM priekšmetos (dabaszinātņu un tehnoloģiju jomā), meklēsim jaunus sadarbības partnerus augstskolās, lai skolēniem nodrošinātu kvalitatīvu, mūsdienīgu izglītību, dotu viņiem iespēju gūt augstus sasniegumus mācību olimpiādēs reģiona, valsts un starptautiskā mērogā. Stiprināsim pozitīvu sadarbību ar citām novada skolām, darīsim visu iespējamo, lai mūsu skolēni un skolotāji izvēlas palikt Smiltenes novadā.”

Lai skaists, radošs un veiksmīgs jaunais mācību gads!

 

Baiba Vahere

 

Laura Grīnvalde

Komunikācijas speciāliste