2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolai piešķirts Ekoskolas sertifikāts

Smiltenes vidusskolā rūpes par vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību ieņem būtisku vietu gan pirmsskolas, gan 1. – 12. klašu izglītībā. Vides aizsardzības jautājumus integrē mācību procesā, mācot skolēnus arī brīvajā laikā un sadzīvē aktīvi rīkoties vides interesēs.  Skola lepojas būt to izglītības iestāžu saimē, kurām piešķirts Latvijas Ekoskolas sertifikāts. Paldies skolēniem, iepriekšējām ekoskolu kustības koordinatorēm Vijai Sokolovai un Madarai Kronbergai, kā arī skolotājam Edgaram Jansonam, kurš no pagājušā gada februāra uzņēmies rūpes par ekoskolu programmu īstenošanu Smiltenes vidusskolā.

“Viena no redzamākajām aktivitātēm pagājušā mācību gadā bija bateriju vākšana, kurā visaktīvākie bija jaunāko klašu skolēni,” informē Edgars Jansons. “Taču vienmēr atsaucīgi un saprotoši attiecībā uz vides jautājumiem ir arī visi pārējie skolēni. Skolotāji ļoti prasmīgi vides aizsardzības tēmas integrē mācību stundās. Prieks, ka izaugusi par vidi atbildīga jaunā paaudze, kas labi apzinās, ka rūpes par planētu, kurā dzīvojam, – tās nav tikai viena, piecas vai desmit aktivitātes, bet dzīvesveids. Jo dabas resursi nav bezgalīgi. Ja ar mazajiem bērniem svarīgāk pārrunāt jautājumus par atkritumu šķirošanu, par to kā ikviens var rūpēties par tīru vidi, tad vecāko klašu skolēni to visu jau zina, ar viņiem vērts diskutēt par milzu resursiem, ko patērē piemēram, dažādu modes preču apģērbu ražošanai. Reizēm tie tiek uzvilkti pāris reižu un pēc tam nonāk atkritumu kalnā, kas ar katru gadu aug aizvien lielāks…”

Skolotājā Edgarā Jansonā cieņa pret vidi, kurā dzīvojam, nāk no ģimenes “Neatceros, kad kāds būtu kratījis ar pirkstu vai lasījis par šo tēmu lekcijas, bet man jau no mazotnes bijis pašsaprotami, ka ikviens no mājiniekiem ir atbildīgs par to, lai sēta būtu tīra un kārtīga. Tāpat nekas netika mests zemē, arī dodoties ārpus mājas. Uz veikalu ņemam līdzi savus maisiņus, nevis katru reizi pērkam citus. Kaut ko iegādājoties, vienmēr pārdomājam, vai tas patiesi nepieciešams.”

Ekoskolas sertifikātu piešķir uz vienu gadu, izvērtējot skolas paveikto iepriekšējā mācību gadā. Žūrijā – pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, RTU Zinātnes un inovāciju centra, Valsts Izglītības satura centra, Vides Izglītības fonda (FEE), UNESCO LNK, SIA “ZAAO” un URDA, Baltijas Vides Foruma, Zero Waste Latvija un Vides izglītotāju asociācijas.

Smiltenes vidusskola arī šajā mācību gadā turpinās savus bērnus un jauniešus izglītot par vides tēmām, jo mūsu planētu var glābt un pasargāt tikai uz ilgtspējīgu attīstību vērsta rīcība.

Baiba Vahere