2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolai Latvijas skolu reitingā 16. vieta

Smiltenes vidusskolā aizvadītajā mācību gadā ieguldīts liels darbs, lai visā Latvijā izskanētu ne vien ziņa par jauno un skaisto skolas savienojošo korpusu, bet arī skolēnu panākumiem mācību darbā. Iegūta 16. vieta valstī darbā ar talantīgajiem skolēniem, apsteidzot 13 reitingā iekļautās valsts ģimnāzijas, un saņemti arī augsti rezultāti CE eksāmenos, iegūstot labākus vērtējumus, nekā tie ir vidēji valstī.

Latvijas skolu reitings darbā ar talantīgajiem skolēniem veidots, izmantojot Ata Kronvalda fonda apkopoto informāciju par Latvijas skolēnu panākumiem 2021./2022. mācību gadā rīkotajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

2021./2022. mācību gada skolu reitingā ir iekļautas tikai 184 skolas, tai skaitā 33 ģimnāzijas, 48 lielās skolas, kurās mācās vairāk nekā 100 vidusskolēni (SV ietilpst šajā grupā), un 103 mazās skolas, kurās mācās mazāk nekā 100 vidusskolēni vai kurās nemācās vidusskolēni. Smiltenes vidusskola, iegūstot 11,33 balles, lielo skolu grupā ierindojas 16.vietā. Salīdzinot ar valsts ģimnāziju grupu, Smiltenes vidusskola ir apsteigusi pat 13 no reitingā iekļuvušajām valsts ģimnāzijām. Skolu reitingu var apskatīt –  https://www.skolureitings.lv/

 Centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti

Patiess prieks un gandarījums arī par skolas 12. klašu skolēnu rezultātiem visos  obligātajos eksāmenos – latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā. Smiltenes vidusskolas skolēni nopelnījuši augstāku vērtējumu, nekā tas ir vidēji valstī. Tāpat augstu vērtējumu saņēmuši arī skolēni, kas kārtoja eksāmenus izvēles mācību priekšmetos – fizikā, ķīmijā un bioloģijā.

Ar labiem panākumiem noslēgusies uzņemšana 10. klasē

Vēl pavisam nesen lielajā dzīvē devās 12. klašu skolēni. Taču laika rats turpina griezties… Rudenī skolas vecāko klašu skolēniem būs jauni skolasbiedri.
10.klasē uzņemti 53 skolēni. No tiem 32 ir Smiltenes vidusskolas 9. klašu absolventi. Turpmāk par savu saukt Smiltenes vidusskolu izvēlējušies arī skolēni no Valkas novada, Gulbenes, Balvu un Cēsu novadiem.
No četriem piedāvātajiem virzieniem visos piedāvātajos virzienos: skolēni Dabaszinātnes vide un veselība, Inženierzinātnes un IT, Uzņēmējdarbība, komunikācija un sociālās zinātnes, Kultūra, valodas un radošās industrijas.

Lai visiem skaista vasara! Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

Foto: Agnis Melderis