2023. gada 10. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolai – Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā – 25.vieta

Smiltenes vidusskola Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā pilsētu vidusskolu grupā šogad no 177 skolām iekļuvusi 25. vietā. Pagājušajā gadā tā no 179 pilsētas skolām bija 61. Skolotāji priecājas par izaugsmi, taču vienlaikus tas nozīmē arī lielu darbu un jaunus izaicinājumus…

“Smiltenes vidusskolas audzēkņi kārtoja ne vien obligātos eksāmenus matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā, bet arī t.s. izvēles eksāmenus fizikā, bioloģijā, ķīmijā, krievu valodā un vēsturē. Daudzas skolas izvēlējās šos eksāmenus nemaz nekārtot,” informē direktores vietniece mācību darbā Valda Cirīte. “Kopvērtējums atkarīgs no skolas rezultātiem visos mācību priekšmetos.
Ir gandarījums,” pēc reitingu rezultātu uzzināšanas atzīst Valda Cirīte. “Sasniegtais ir mūsu visu kopīgais darbs. Paldies skolēniem par motivāciju mācīties, skolotājiem un arī vecākiem – par atbalstu!”
“No sirds priecājamies par skolu reitinga rezultātiem, taču mums ir vienlīdz svarīgi visi audzēkņi… Smiltenes vidusskolai ir visi vajadzīgie priekšnoteikumi, lai pretendētu uz valsts ģimnāzijas statusu, taču līdz šim par prioritāti esam izvēlējušies ikvienu skolēnu, kurš pēc pamatskolas vēlas turpināt mācības vidusskolā,” savu viedokli pauž skolas direktore Ilze Vergina.
“Ja par galveno mērķi izvirzītu skolu reitingu rezultātus un ģimnāzijas statusu, tad nāktos rīkot konkursu un visus skolēnus, kuri to vēlas, vairs uzņemt 10.klasē nevarētu. Vai tas tiešām ir tas, ko savā novadā gribam? Kolektīvā par to daudz esam runājuši. Mēs vēlamies dot iespēju katram jaunietim. Dzīvē ir ļoti daudz piemēru, kas apliecina, ka jaunieši, kuri vidusskolas gados mācībās nav bijuši izcilnieki, vēlāk, atraduši savu īsto aicinājumu, gūst ļoti labus panākumus augstskolā un pēc tam arī karjerā…”

Baiba Vahere