2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolā tiek īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts

Smiltenes vidusskolā tiek īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu sektorā Nr. 2022-1-LV01-KA210-SCH-000082297 projekts SCHOOLS ADAPTATE: Sharing good practices for sustainable development. (Skolu adaptēšanās. Dalīšanās ar labo praksi ilgtspējīgai attīstībai.)

No 28. novembra līdz 2. decembrim norisinājās pirmā starptautiskā mobilitāte Smiltenes vidusskolā, savās mājās uzņemot projekta partnerus, skolēnus un skolotājus no IES Rey Carlos III vidusskolas Spānijā  (Aguillas) un Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé  skolas Portugālē (Alfândega da Fé).

Tā kā projekta mērķis ir vistiešākajā veidā saistīts ar Eiropas Zaļā kursa ideju, visas projekta aktivitātes tika vērstas uz pozitīvu pārmaiņu veicināšanu skolu, skolotāju un skolēnu vidū.

Projekta dalībnieki aktīvi piedalījās nodarbībās grupu darbos, izgaismojot  ar vides aizsardzību un klimata pārmaiņām saistītus jautājumus.  Tāpat smiltenieši savus projekta partnerus iepazīstināja ar latviešu nacionālās identitātes unikalitāti, tradicionālajiem ēdieniem un to pagatavošanu, latviešu rotaļām, mūziku un dejām.  Kopīgie pasākumi veicināja mūsdienās tik svarīgu aspektu akcentēšanu kā sociālā iekļaušana, dažādā, atšķirīgā pieņemšana, tolerances akceptēšana visplašākajā mērogā.

Pirmdiena iesakās ar kopīgām “ledus laušanas” aktivitātēm, kur nācās izmantot savas sadarbības prasmes, spēju darboties komandā un pielietot inženiertehnisko skatījumu.  Visu trīs valstu jauktās komandās dalībniekiem no papīra krūzītēm bija jāuzbūvē pēc iespējas augstāks tornis, turklāt ar rokām nepieskaroties krūzītēm.

Tāpat skolēni video formātā bija sagatavojuši prezentāciju par savu skolu, kas izvērtās kā interesanta digitālā ekskursija. Dienas gaitā skolēni piedalījās putnu olu glābšanas misijā, no pēc iespējas dabiskākiem materiāliem veidojot droši pārvadājamas putnu ligzdas. Vakaru vainagoja kopīga kartupeļu pankūku cepšana ar skābo krējumu un brūkleņu ievārījumu.

Otrdiena iesākās ar enerģiju sniedzošām aktivitātēm, kur nācās dejot, veidot dzīvās skulptūras, sarunāties, smieties, diskutēt un iepazīt vienam otru neformālā gaisotnē.  Skolēni grupu darbā veidoja, plānoja un prezentēja  katrs savu “Ideālo zaļo valsti”, ar likumdevējas un izpildvaras struktūru, ar resursiem, kas veicinātu valsts uzplaukumu un Zaļā kursa attīstību. Savukārt pēcpusdiena tika veltīta “otrās elpas” sniegšanai nevajadzīgām lietām. No izmešanai paredzētiem auduma gabaliem jaunieši veidoja videi draudzīgas iepirkumu somas un maisiņus. Vakarpusē projekta dalībnieki apmeklēja Vijciema čiekurkalti, iepazīstinoties ar sēklu iegūšanas metodēm mežu jaunaudzēm.

Trešdien jaunieši sastapās ar Cēsu vēsturiskā mantojuma šarmu un apmeklēja SIA ZAAO Dabas un tehnoloģiju parku “Urda” , gūstot ieskatu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, tika apskatīts atkritumu noglabāšanas poligons, sadzīves atkritumu priekšapstrādes centrs, infiltrāta baseins, otrreizēji pārstrādājamo materiālu šķirošanas līnija u.c. Vakaru Smiltenē ieskandēja latviešu dziesmas, kopīga rotaļās iešana, latviešu ēdienu baudīšana, pozitīvas emocijas un draudzības saišu stiprināšana.

Ceturtdiena tika veltīta radošuma tēmai, kā to attīstīt, cik svarīgs ir radošums, ģenerējot  idejas un pasākumus ilgtspējīgai domāšanai un vides projektiem. Jaunieši diskutēja par vērtībām. Kas ir mūsu katra svarīgās vērtības, ko varam paveikt, ja tās apvienojam kopā, strādājot pie tā, lai mūsu planēta kļūtu tīrāka un veselāka. Pēcpusdienā skolēni ķīmijas kabineta laboratorijā veica ķīmiskās analīzes krāna ūdenim no Latvijas un ūdenim, kas tika atvests no Spānijas un Portugāles, nosakot ūdens cietību, kalcija daudzumu u.c. parametrus. Vakarpusē jaunieši radīja daļu no projektā izstrādājamās digitālās spēles. Tapa personības testi par floru, faunu un dabas parādībām.

Piektdien – Erasmus+ projekta sertifikātu saņemšanas ceremonija, projekta mobilitātes izvērtēšana un ceļā uz mājām –Vecrīgas apmeklējums.

Pieaugošā interese par vides problēmu risināšanas iespējām Eiropas jauniešu līmenī, individuālā motivācija un pašiniciatīva, digitālo prasmju un svešvalodu zināšanu celšana augstākā līmenī, draudzības, cilvēcības ,sociālās iekļaušanas veicināšana, daloties pieredzē un veicinot starpkultūru dialogu bija galvenie šīs mobilitātes ieguvumi.

Projekta partneri februārī tiksies Spānijā.

Pojekta koordinatore Aiga Sorokina