2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskola pavasara noskaņās

Darbīgi – ar gatavošanos Vidzemes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei un mācību priekšmetu olimpiādēm, kā arī ar jaunu pieredzi Spānijā – Smiltenes vidusskolas skolēniem pagājis februāris. Sākusies reģistrācija skolēnu uzņemšanai pirmajā klasē, bet 10. martā skola vērs durvis nākamajiem vidusskolēniem.

Atvērto durvju dienas aktivitātes “Tieši trāpīts desmitniekā” sāksies plkst. 10.00, skolas ēkā Dakteru ielā 27. Nākamie desmitie varēs noķert vismaz desmit jaunu ideju. Pieteikšanās ar QR kodu vai šeit: ej.uz/tiesi10nieka

Sākusies bērnu reģistrācija uzņemšanai pirmajā klasē

No 1.marta Smiltenes vidusskolā sākta bērnu reģistrācija uzņemšanai pirmajā klasē 2023./2024.m.g. Vecāku pieteikumus lūgums iesniegt Dakteru ielā 27 lietvedei no plkst. 9.00 līdz 16.00. Tālr. nr. 27315878. Iesniegumam pievienojama izziņa par obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguvi un bērna medicīniskā karte (026/u un 064/y veidlapas).

Pārstāvēs Smilteni informātikas (programmēšanas) valsts 36. olimpiādes 3.kārtā

Smiltenes vidusskolas 12.klases skolnieks Rūdolfs Briedis ir viens no zinošākajiem skolēniem, kurš uzaicināts uz informātikas (programmēšanas) valsts 36.olimpiādes 3. Kārtu pārstāvēt skolu Latvijas mērogā. Rūdolfa paveiktais ir ļoti liels sasniegums, ņemot vērā to, ka Latvijā nav daudz skolu, kas izvēlējušās padziļināti mācīt informātiku. Rūdolfs padziļināto informātikas kursu apgūst pie skolotāja Mārtiņa Bērziņa, taču puisis saka vissirsnīgāko paldies arī iepriekšējam informātikas skolotājam Andrejam Miķim, kurš ar viņu dalījies savā bagātajā pieredzē un zināšanās, mācoties 10. un 11. klasē.

Erasmus+ projekta dalībnieki Spānijā

No 6. līdz 10. februārim norisinājās otrā starptautiskā mobilitāte Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu sektora projektā SCHOOLS ADAPTATE: Sharing good practices for sustainable development Nr. 2022-1-LV01-KA210-SCH-000082297 (Skolu adaptēšanās. Dalīšanās ar labo praksi ilgtspējīgai attīstībai.). Projekta dalībnieki kopīgās aktivitātēs radīja idejas spēlēm skolā, kas vērstas uz zaļo domāšanu, vides aizsardzību, energoresursu taupīšanas alternatīvām u.c.  Jaunieši arī iepazinās ar Almerijas Enerģētikas, vides un tehnoloģisko pētījumu centra darbību. Centra galvenie darbības virzieni ir dažādu avotu izpēte, izstrāde, veicināšana un optimizēšana, piemēram, atjaunojamie enerģijas avoti, kodolsintēze, kodola skaldīšana un fosilais kurināmais, to ietekmes uz vidi, jaunu tehnoloģiju izstrāde un molekulārā un šūnu bioloģija. Jaunieši iepazinās ar solāro tehnnoloģiju, tostarp saules paneļu, sniegtajām iespējām, ūdens attīrīšanu ar ultravioleto gaismu, atsāļošanas procesiem dzeramā ūdens krājumu papildināšanas u.c. Projektā iesaistītie eksperti un skolotāji vadīja diskusijas par šī brīža aktuālajām vietējām vides problēmām, akcentējot  vides apdraudējumus Mar Menor, piekrastes sālsūdens lagūnā. Izmantojot IT un matemātikas zināšanas, jaunieši programmēja un veidoja mūzikas instrumentus no izmantotiem materiāliem, kā arī grupās veidoja izglītojošas reklāmas par ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Visas vides izpētes aktivitātēs tika pielietota STEAM pieeja, vienlaikus attīstot kritisko domāšanu, pilnveidojot prasmi  definēt un risināt problēmas, analizēt situāciju un argumentēt viedokli. Spānijas mobilitāte pilnveidoja skolotāju kvalifikāciju un skolēnu zināšanas par vides aizsardzības jautājumiem, kā arī ilgtermiņā veicināja zaļās attieksmes perspektīvu, domājot par ikdienas patēriņa ieradumiem. 

Baiba Vahere, Aiga Sorokina