2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolā noslēdzies “Erasmus+” projekts “Veidojam STEAM vēstniecības Eiropas skolu tīklā”

Ir noslēdzies “Erasmus+” projekts “We are creating STEAM embassies in the European schols network” (“Veidojam STEAM vēstniecības Eiropas skolu tīklā”), kurā viena no partneru skolām bija arī Smiltenes vidusskola.

STEAM ir instruments kompetencēs balstītai izglītībai, kur īpašs akcents tiek likts uz 21. gadsimtā nepieciešamo prasmju attīstīšanu un pilnveidi. Apvienojot zinātni, tehnoloģijas, inženierzinātnes, mākslu un matemātiku (saīsinājums angļu val. STEAM), skolēni mācās, rada, konstruē, risina, pilnveido un secina radošu projektu veidā izveidojot reālus produktus, vienlaikus apgūstot plaša spektra caurviju prasmes, gan sadarbību, gan kritisko domāšanu, radošas pieejas kombinēšanu ar iegūtajām zināšanām utt.

Projekta gaitā katra no sešām projektā iesaistītajām skolām no Turcijas, Zviedrijas, Īrijas, Rumānijas, Latvijas un Itālijas izveidoja un piedāvāja partneru skolām dažādas aktivitātes STEAM jomā. Šīs īpašās mācību stundas tika apgūtas, viesojoties pie partneriem viņu valstī. Iegūtās prasmes tika atvestas mājās un īstenotas savā skolā.

Ieskats STEAM stundu īstenošanā Smiltenes vidusskolā:

https://padlet.com/aigasorokina1/88bum6hrxif8unzw

https://padlet.com/aigasorokina1/56ht7s8vxo61b1jh

Katra no skolām ir izstrādājusi trīs stundu plānus, kur detalizēti aprakstīta katra veicamā aktivitāte, klāt pievienoti sagatavoti materiāli, prezentācijas, darba lapas un fotogrāfijas.  Katrai skolai stundu plāni sagatavoti, akcentējot kādu konkrētu jomu. Šobrīd norit darbs pie stundu plānu tulkošanas latviešu valodā, kas būs pieejami visiem Smiltenes novada skolotājiem, kopumā 18 apjomīgi stundu plāni.

Turcija – zinātne, Zviedrija – IT tehnoloģijas, Īrija – inženierzinātnes, Rumānija – dabaszinātnes, Itālija – māksla, Latvija – matemātika.

Tāpat projekta gaitā skolēni sagatavoja video par savu skolu angļu valodā, lai ar to iepazīstinātu projekta partnerus. Kā atzina skolēni, šis bija radošs, izaicinošs un ļoti izglītojošs darbs, kas pašiem sagādāja daudz prieka un kas paliks kā vēsturisks materiāls par mūsu skolu nākamo paaudžu skolēniem.  Skolēnu gatavoto video angļu valodā var noskatīties šeit.

Projekta koordinatore Aiga Sorokina