2024. gada 24. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolā ciemiņi no Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

26.martā Smiltenes vidusskolā viesojās Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas vadība un skolotāji. Skolā notika 15 dažādas atklātās stundas, t.sk. sadarbības stunda angļu valodā un matemātikā. Ciemiņi iepazinās ar mācību norisi visās trīs Smiltenes vidusskolas ēkās, dalījās savstarpējā pieredzē un pārrunāja sadarbības iespējas nākotnē.

Janvārī Smiltenes vidusskolas skolotāji bija pieredzes apmaiņā uz Cēsu Pastariņa sākumskolu, kur arī piedalījās atklātajās stundās un pārrunāja ar mācību un pedagoģisko darbu saistītus jautājumus.
Aktuālākie sarunu temati Smiltenē: kvalitatīva mācību stunda, atgriezeniskā saite, skolotāju tālākizglītība un projekta “Skola 2030” aktivitātes Smiltenes vidusskolā.
Ciemiņi īpaši novērtēja skolēnu un skolotāju pozitīvo savstarpējo sadarbību, kā arī – brīvo un radošo gaisotni atklātajās mācību stundās.
Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina iepazīstināja ar skolas aktualitātēm, nākotnes stratēģiju un projektu jaunumiem.
Rezumējot tikšanās laikā pārrunāto – skola vienmēr bijusi vieta, kur izmaiņas sabiedrībā un jaunās vēsmas jūtamas vispirms. No tām izaug nepieciešamība pēc pārmaiņām izglītības sistēmā. Gan Smiltenes, gan Cēsu skolotāji gatavi darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu daudzpusīgu un kompetentu personību veidošanos. Iet pārmaiņu ceļu vienmēr drošāk, ja blakus ir atbalstoši kolēģi un draugi…
Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu interesanto mācību stundu sagatavošanā! Paldies ciemiņiem, kuri iedrošināja ar daudz labiem vārdiem un rosināja pārdomāt jautājumus, kuros vēl daudz darāmā!
Pēc kopīgi paveiktā kā pamielojušies ar brīnumgardu saldo ēdienu jutās gan skolēni, gan skolotāji, kuru lielākais sapnis ir, lai viņu pieredze palīdz, uzrunā un rosina bērnus sasniegt vēl vairāk.

Baiba Vahere