2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolā – čaklākie izlietoto bateriju vācēji Vidzemes reģionā!

Ekoskolas aktivitātes Smiltenes vidusskolā šajā mācību gadā atšķīrās no tām, kādas tās bija jau kļuvušas par izglītības iestādes dzīves neatņemamu sastāvdaļu līdz šim. Taču skolēni un skolotāji visu mācību gadu rūpējās, lai vides izglītība turpinās. Tā tika iekļauta izglītības saturā, izvirzot vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības mērķus, piedāvājot skolēniem iespēju īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu skolā un mājās.

“Agrāk visi pasākumi notika galvenokārt skolā, šogad – mājās,  ģimenēs,” informē Vija Sokolova, ekoskolu koordinatore Smiltenes vidusskolā. “Taču skolēni tik un tā nostiprināja dažādas caurviju prasmes, attieksmi un vērtības, vides aktivitātēs iesaistot arī ģimenes locekļus.

Saskaņā ar kompetenču pieeju, ko īstenojam Smiltenes vidusskolā, ekoskolu programmu veiksmīgi iekļaujam izglītības saturā.

Šogad mūsu kā Ekoskolas temats bija: Skolas vide un apkārtne. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, skolēni programmā sasniedzamos, ar vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību saistītos uzdevumus, galvenokārt, īstenoja vidē, kur mācījās, – mājās. Taču izmantojām arī katru iespēju paveikt ko videi draudzīgu skolā un tās apkārtnē.

Pavasarī skolēni sportiskās aktivitātes, aktīvu dzīvesveidu apvienoja ar vides sakopšanu. Par to varat izlasīt: https://svs.edu.lv/fiziskas-aktivitates-apvieno-ar-vides-sakopsanu/

Ar 1.semestrī un Ekoskolas Rīcības dienās paveikto varat iepazīties: https://svs.edu.lv/ekoskolas-aktivitates/

Izglītības iestādē ar bērniem jau no pirmsskolas vecuma tiek runāts par videi kaitīgo atkritumu ietekmi uz dabu. Skolēni mācās pret sev apkārt esošo vidi izturēties atbildīgi un saudzīgi, kā arī apgūst pareizas atkritumu apsaimniekošanas pamatprasmes.

Ir noslēgusies “Zaļā josta” rīkotā izlietoto bateriju vākšana konkursa “Tīrai Latvijai” 2020./2021.mācību gada sezona, kuras ietvaros pārstrādei  akciju sabiedrībai “BAO” nogādātas nepilnas 19 tonnas šo videi kaitīgo atkritumu. Smiltenes vidusskolas bērni un jaunieši atzīti par aktīvākajiem izlietoto bateriju vācējiem Vidzemes reģionā! Viņi nodevuši 482,6 kg izlietoto bateriju.

 “Visi ļoti ceram, ka nākamajā mācību gadā atkal varēsim strādāt un darboties klātienē,” atzīst skolotāja Vija Sokolova.

Teksts: Baiba Vahere