2023. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolā aug jauna zinātnieku paaudze!

16.janvārī Smiltenes vidusskolā notika zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā tika prezentēti šajā mācību gadā nozīmīgākie vidusskolēnu pētījumi.

Vairāki darbi viesa cerību, ka Latvijai aug jauna un aizrautīga zinātnieku paaudze! Nātrija hlorīda ietekme uz ļauno gundegu, ūdens cietība dažādas izcelsmes ūdeņos Smiltenē, cietās degvielas raķešu dzinēja dizains, izgatavošana un testēšana, futbola kluba “Smiltene” BJSS 1.līgas komandas 2018. gada sezonas spēlētāju un snieguma analīze, dažādu vielu izmantošana daktiloskopiskajā izmeklēšanā – tie ir tikai daži no tematiem, kurus savos darbos izvērstāk pētīja Smiltenes vidusskolas skolēni. Vairāki darbi tapuši sadarbībā ar augstskolu mācībspēkiem un zinātniekiem un aktuāli ne vien Smiltenes novada, bet arī Latvijas mērogā.

Kā īsti krimināleksperti, inženierzinātņu profesionāļi un sociologi

Jaunie pētnieki iejutās kriminālekspertu lomā, testēja raķešu dzinējus, pētīja dažādu vielu izmantošanu daktiloskopijā (cilvēku identificēšanas metode pēc viņu pirkstu nospiedumiem), pētīja vēžu šūnu attīstību. Iepazinās ar radio vadāmo iekārtu darbības principiem, noskaidroja Latvijas klimatam piemērotākās zemeņu šķirnes.  Lasīja žurnālista ētikas kodeksu, pētīja ziņu saturu, propagandas metodes un noskaidroja, kādi principi jāievēro, lai sagatavotu kvalitatīvu publikāciju vai sižetu. Ieskatījās Smiltenes ielu vēsturē, analizēja ūdens cietību Smiltenes ūdeņos, izvērtēja karjeras iespējas Smiltenes uzņēmumos un analizēja vardarbības izpausmes skolas vidē.
“Skolēni darbu izstrādes gaitā tikās ar dažādu jomu vadošajiem pētniekiem, būvēja radio vadāmus modeļus, audzēja citronkokus un apguva biškopības pamatus.
Gatavojot pētnieciskos darbus, jaunieši uzzināja, kā Latvijā apkaro pirātiskās programmas un savstarpēji salīdzināja aplikācijas veselīga dzīvesveida uzturēšanai. Kādam vislielākajā izaicinājumā pārvērties uzdevums – noķert spietu, kas karājies kokā, vienlaikus darot visu iespējamo, lai bišu māte paliktu spietā un netiktu saspiesta,” stāsta zinātniski pētniecisko darbu konferences organizatore, Smiltenes vidusskolas izglītības metodiķe Daina Zelmene. “Vidusskolas mērķis ir sagatavot skolēnus studijām augstskolā, kur ļoti būtiska loma ir tieši zinātniski pētnieciskajai darbībai.
Gatavojot zinātniski pētnieciskos darbu, jaunieši teorētiskajā daļā iemācās uzrakstīt un noformēt pētījumu atbilstoši zinātniski pētnieciskā darba prasībām.  Praktiskā daļa var būt ļoti daudzveidīga – daži skolēni  dodas uz intervijām, citi veic aptaujas, apkopo dažādus materiālus, eksperimentē, strukturē un analizē.”

Milzīgs ieguldījums personības pašizaugsmē…

“Jaunieši augstu novērtē, ka rakstot zinātniski pētniecisko darbu, iemācījušies analizēt iegūtos datus, izprast to nozīmi, noformēt savu pētījumu atbilstoši zinātniski pētnieciskā darba prasībām, strādāt komandā, eksperimentēt ar dažādām vielām, guvuši vērtīgas atziņas un jaunu pieredzi, kas noderēs gan studējot augstskolā, gan sākot patstāvīgās darba gaitas,” stāsta Daina Zelmene, kura apkopojusi būtiskākās skolēnu atziņas pēc pētījumu nodošanas.
Kā lielākos izaicinājumus darba gaitā skolēni min: spēju argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, pētījuma aktualitātes pamatošanu, līdz šim publicēto pētījumu izpēti, t.sk. iepazīšanos ar publikācijām svešvalodā, datu analīzi, komunikāciju ar vadošajiem pētniekiem Latvijā un respondentiem, pētījumu prezentēšanu, iekļaušanos noteiktā laikā, eksperimentu veikšanu. Izpēte bieži notika mājas apstākļos, izmantojot ikdienā pieejamos resursus.
Vairākums skolēnu pētniecisko darbu uzskatīja par lielu ieguldījumu personiskajā izaugsmē.
Daži jaunieši atzina, ka minētais darbs viņiem palīdzējis kļūt pastāvīgākiem. “Viss netika pasniegts kā uz paplātes, vajadzēja pārvarēt savu slinkumu. Darāmo nevajag atstāt uz pēdējo brīdi!” smaida jaunieši un saka vissirsnīgāko paldies saviem skolotājiem, zinātniski pētniecisko darbu vadītājiem, kuri motivēja, palīdzēja tikt galā ar grūtībām un iedrošināja, bieži ziedojot savu brīvo laiku.

Nominēti dalībai Vidzemes reģiona ZPD konferencē

“Skolēnu ieguldījums zinātniski pētniecisko darbu izstrādē ir arī būtisks kritērijs, ko ņem vērā, izvērtējot skolas kvalitāti,” uzrunājot jauniešus, teica skolas direktore Ilze Vergina. “Priecājos, ka esat šo lietu uztvēruši nopietni. Redzot, cik šodien pārliecinoši prezentējāt savus pētījumus, priecājos, ka esat tikuši pāri nedrošībai un visām grūtībām. Šie pētījumi ir labs solis uz priekšu jūsu izaugsmē, kurā vēl priekšā gan daudzi kursa darbi, gan bakalaura un maģistra darbs, un kādam noteikti – arī doktora darbs. Skatoties uz jums, redzu savā priekšā labus nākamos studentus!”
Dalībai Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kas notiks Vidzemes augstskolā, nominēti – Elvīra Miesniece, Luīza Amanda Behmane, Toms Kristiāns Hirte, Arvīds Bāliņš, Kārlis Rozītis, Elīza Āboltiņa, Baibu Feldmani un Patrīcija Kauškale.
Paldies visiem jauniešiem, kuri piedalījās un ar savām prezentācijām deva iespēju paplašināt redzesloku, uzzinot daudz jauna, arī pārējiem vidusskolēniem!

Baiba Vahere