2023. gada 1. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes vidusskolā aizvadīta Atvērto durvju diena

10.februārī Smiltenes vidusskolā sanēja kā darbīgā bišu stropā. Daudzi, atbraucot vai atnākot uz Atvērto durvju dienu, šīs skolas durvis vēra pirmo reizi, bet absolventiem tā bija sirsnīga atkalredzēšanās ar savu skolu, tikšanās ar skolotājiem un iespēja dalīties savā pieredzē ar vidusskolēniem.

Nākamos vidusskolēnus Smiltenes vidusskolā sveica skolas ilggadējā  direktore, Saeimas deputāte llze Vergina, Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs, absolvente, Smiltenes novada pašvaldības deputāte Inga Ērgle un direktores pienākumu izpildītāja Valda Cirīte, vēlot ikvienam atrast savām interesēm un talantiem atbilstošāko mācību virzienu, izmantot visas skolas piedāvātās iespējas un vienkārši izbaudīt šo laiku, jo vidusskolas gadi – tie taču parasti ir vieni no skaistākajiem un laimīgākajiem, vai ne?

Skolā viesojās augstskolu pārstāvji, kuri vidusskolēniem stāstīja par studijām Vidzemes Augstskolā, Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē.  

Jaunajā un skaistajā bibliotēkā satikās Smiltenes novada pašvaldības deputāti, Izglītības pārvaldes un vecāku padomes pārstāvji, uzņēmēji, absolventi un skolotāji, lai spriestu par skolas kvalitātes rādītājiem, vietējās sabiedrības iesaisti, izglītības iestādes  lomu Smiltenes novada attīstībā un ilgtspējīgu attīstības stratēģiju.

12. klašu skolēni tiešsaistē pārstāvēja skolu Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

Nākamajiem vidusskolēniem iejusties jaunajā vidē un savstarpēji saliedēties palīdzēja grupas “Citi zēni” solists Jānis Pētersons.

Jauniešiem bija iespēja piedalīties matemātikas, kultūras pamatu, dizaina un tehnoloģiju, programmēšanas un ķīmijas stundās. Notika elpu aizraujoši eksperimenti, tapa brīnišķīgi radošie darbi, skolēni iepazinās ar jaunajiem, nesen iekārtotajiem mācību kabinetiem. Skolēnu pašpārvaldes jaunieši nākamos vidusskolēnus iepazīstināja ar skolas tradīcijām un dalījās “Erasmus+” projektu pieredzē.

Direktores vietas izpildītāja Valda Cirīte un direktores vietniece Sandra Ozoliņa jauniešus īsi iepazīstināja ar mācību saturu vidusskolas posmā, Smiltenes vidusskolas padziļināto kursu piedāvājumu, vidējās izglītības programmas virzieniem, kā arī specializētajiem kursiem un īpašajiem piedāvājumiem ārpus programmas, dažādu projektu piedāvātajām iespējām un interešu izglītību.

Atvērto durvju dienas aktivitātēs iesaistījās skolēni no Palsmanes pamatskolas, Raunas pamatskolas, Bilskas pamatskolas, Dāvja Ozoliņa  Apes pamatskolas, Ērģemes pamatskolas, Lizuma pamatskolas, Grundzāles pamatskolas, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas, Rankas pamatskolas, kā arī Smiltenes vidusskolas 9. klašu skolēni. Pasākuma noslēgumā, atbildot uz jautājumu, vai pēc pamatskolas nāksiet uz Smiltenes vidusskolu, pacēlās vairākas rokas.

Aizvadīta patiesi darbīga, bet iespaidiem bagāta diena. Uz tikšanos jauno vidusskolēnu uzņemšanā jūnijā!

Baiba Vahere