2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes tehnikums par 81 jaunas pieredzes stāstu bagātāks

“Erasmus” akreditācija un izcilības zīme Smiltenes tehnikumam pavērusi iespēju ar atvieglotiem noteikumiem nodrošināt audzēkņiem un skolotājiem profesionālo pilnveidi ārzemēs. Skola to arī dāsni izmanto – ar katru gadu papildināt zināšanas ārzemēs dodas aizvien vairāk jauniešu un pedagogu. Viņu izaugsme būtiski rosinājusi tehnikuma starptautisko atpazīstamību. Ar daudziem uzņēmumiem vieno sadarbība vairāku gadu garumā, bet nepārtraukti tiek meklēti arī jauni sadarbības partneri.

31. augustā noslēdzās 2021. gada 1. septembrī uzsāktais projekts ar piešķirto finansējumu 246 801,00 EUR. “Projekta ietvaros profesionālajā pilnveidē uz Maltu, Zviedriju, Vāciju, Portugāli, Islandi, Kipru, Itāliju vai Austriju devās 81 dalībnieks: 63 audzēkņi, 14 pedagogi un 4 pavadošās personas Alsviķu struktūrvienības dalībniekiem,” informē Smiltenes tehnikuma starptautisko projektu vadītāja Līga Krūmiņa. “Audzēkņu prakses bija 14, 30, 50 un 90, bet pedagogu ēnošanas programmas – 5 dienas.Prakses pieredzi ārzemēs ieguva divi nākamie apavu labotāji, divi apdares darbu strādnieki, viens aprūpētājs, divi būvniecības un ceļa būves mašīnu tehniķi, trīs ceļu būvtehniķi, viens kokapstrādes iekārtu operators, trīs koksnes materiāla apstrādātāji, 8 lopkopības tehniķi, divi pavāra palīgi, viens pavārs, 24 veterinārārsta asistenti, 9 viesmīlības pakalpojumu speciālisti un viens virtuves darbinieks.

28 projekta dalībnieki devās 14 dienu mobilitātē: 16 no pieaugušo tālākizglītības programmām, 12 no Alsviķu teritoriālās struktūrvienības.

30 dienu profesionālajā pilnveidē uz ārzemēm devās 20 dalībnieki; 60 dienu mobilitātē – 5 dalībnieki; 90 dienu mobilitātē – 10 dalībnieki. 14 pedagogi piedalījās 5 dienu ēnošanas mobilitātē.”

Mērķis – nodrošināt kvalitatīvu speciālistu apmācību

Darbaspēka trūkums Latvijā kļūst arvien aktuālāka problēma. 2023. gada 2. ceturksnī Latvijā bija 25,3 tūkstoši brīvo darba vietu. Visaugstākais brīvo darbvietu īpatsvars bija speciālistu profesiju pamatgrupā: kvalificētu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības, strādnieku un amatnieku, un vienkāršo profesiju.

“Erasmus +” projekts ir noderīgs rīks, lai Smiltenes tehnikums veiksmīgi, izmantojot darba vidē balstītu mācības, varētu nodrošināt kvalitatīvu speciālistu apmācību un sagatavošanu darba tirgum,” uzskata Līga Krūmiņa. “Darba vidē balstītās mācības Eiropas Savienības mērogā atzītas par vienu no labākajiem veidiem, kā motivēt audzēkņus apgūt profesionālo kvalifikāciju, veicināt jauniešu nodarbinātību un nodrošināt izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. Projekts piedāvāja audzēkņiem īstenot darba vidē balstītas mācības un praktizēšanos starptautiskā darba vidē, pedagogiem gūt praktisku pieredzi šādu mācību organizēšanā un dažādu sadarbības formu attīstīšanā ar uzņēmumiem un sociālajiem partneriem. Tāpat Smiltenes tehnikumam būtiski veicināt starptautiskās sadarbības kvalitātes pilnveidošanu, kā arī  parūpēties par dalībnieku drošību un aizsardzību.”

Audzēkņi un pedagogi projekta ietvaros nodibinājuši jaunus kontaktus gan prakses uzņēmumos, gan sadarbības organizācijās, uzlabojoši svešvalodu zināšanas un profesionālās prasmes, veicinājuši Smiltenes tehnikuma internacionalizāciju un starptautisko sadarbību, uzlabojuši mācību kvalitāti, ieviešot labo praksi mācību procesā un uzlabojot sadarbību gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Smiltenes tehnikums par vienu no projekta mērķiem izvirzīja – atbalstīt dalībniekus, kuru izaugsmes iespējas ierobežo veselības problēmas, sociālie, ekonomiskie vai ģeogrāfiskie apstākļi.  Viņi mobilitāšu īstenošanas laikā varēja saņemt papildus atbalstu un iedrošinājumu.

Šis ir tikai viens no skolas realizētajiem “Erasmus+” projektiem, bet aiz tā – 81 jaunas pieredzes stāsts par audzēkņu un pedagogu profesionālo pilnveidi. Būtisks ieguldījums tehnikuma izaugsmē un darba tirgū tik vajadzīgo vispusīgi izglītotu, kvalitatīvu speciālistu sagatavošanā.

Smiltenes tehnikuma sadarbības partneri ārzemēs:

Partneris Valsts Pilsēta Dalībnieki
Michelle Cachia Malta St Paul’s Bay 11
Bjällansås kött AB Zviedrija Uddevalla 1
Paragon Europe Malta Mosta 3
VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH Vācija Schkeuditz 8
ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE Portugāle BARCELOS 20
Nínukot ehf/ltd. Islande 108-Reykjavík 1
SHIPCON LIMASSOL LIMITED Kipra LEMESOS 19
GIOVANI PER L’EUROPA Itālija NICOTERA 4
BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH Austrija Sirnitz 14

 

Baiba Vahere, Līga Krūmiņa