2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes tehnikumam vēsturisks mācību gads

 

 

2021./2022. mācību gads Smiltenes tehnikumam ir vēsturisks, jo nākamā gada jūnijā svinēsim skolas simtgadi. Tehnikumu absolvējuši turpat 20 000 audzēkņi. Šogad mācības skolā uzsāka 274 pirmo kursu audzēkņi.

Pedagoģiskās padomes sēdē pirms mācību gada sākuma tika sumināti skolotāji, kuri šogad svin apaļas darba jubilejas. Rudīte Benta un Elizabete Pudāne darbam izglītības jomā veltījusi 40 mūža gadus, skolotāja Lolita Bāliņa skolā nostrādājusi 35, Astrīda Trijēce un Elita Rence – 30, Solvita Bāliņa, Diāna Dankbāre un Aija Skrastiņa – 25 gadus. Skolotājus viņiem nozīmīgajā brīdī sveica Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore. Viņa tehnikuma kolektīvam arī turpmāk novēlēja saglabāt tā sirdssiltumu un rūpēties, iedvesmot, atbalstīt un mīlēt ikvienu sirds liesmiņu, kas līdz ar katru audzēkni ieplūst skolā.

1.septembrī, skanot Latvijas valsts himnai, Smiltenes tehnikuma mastā tika uzvilkts skolas karogs, kurā ieaustie vārdi reizē ir arī kā veltījums un atgādinājums ikvienam audzēknim šodien: “Zemei darbs, tēvijai – sirds, lai Latvija kā zvaigzne mirdz!”

Mācības, ievērojot epidemioloģiskos piesardzības pasākumus, notiek klātienē. Audzēkņi arī šajā mācību gadā var saņemt projekta “PuMPuRS” atbalstu, dodas praksē uz ārzemēm un izmanto izaugsmes iespējas, ko piedāvā LDDK īstenotais ESF projekts ”Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”. Karjeras izglītība lielākoties iekļauta mācību nodarbībās.

Ņemot vērā pieprasījumu, Smiltenes tehnikumā aizvien vairāk tiek domāts par pieaugušo izglītības piedāvājumiem.

Vēl laba ziņa – Smiltenes tehnikums ir saņēmis akreditāciju “Erasmus+” programmai”, kas ir kā uzticības garants – skola arī turpmāk varēs iesniegt mobilitātes projektus ar atvieglotiem noteikumiem.

 

Izmaiņas Kalnamuižas bibliotēkas darbā
Smiltenes tehnikuma bibliotēka tagad atrodas skolas dienesta viesnīcas ēkā Kalnamuižā 44 un šajā mācību gadā tai ir arī mainīti darba laiki:

pirmdienās: 9.00-15.00,
otrdienās – 15.00 – 19.00,
trešdienās – 14.00 – 19.00,
ceturtdiena: bibliotēka slēgta,
piektdienās: 8.30 – 13.30,
sestdienās, svētdienās – bibliotēka slēgta.

Noteikumi Smiltenes tehnikuma bibliotēkas apmeklētājiem

* No š.g. 1. septembra Smiltenes tehnikuma bibliotēku var apmeklēt tikai ar Covid-19 sertifikātu vai negatīvu testa rezultātu.

* Smiltenes tehnikuma audzēkņi un darbinieki bibliotēku var apmeklēt bez iepriekšējas pieteikšanās, savukārt viesi, iepriekš piesakoties pa telefonu: 26149818 vai e-pastu: [email protected]. Viesiem apmeklējuma laikā būs nepieciešams aizpildīt apliecinājuma veidlapu.

* Apmeklējot bibliotēku, obligāti jālieto pareizi uzlikta sejas aizsargmaska un jādezinficē rokas;  bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus bez sejas maskām un ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm.

* Vienlaikus bibliotēkā var uzturēties trīs apmeklētāji, ievērojot divu metru distanci (izņemot iepriekš saskaņotu vienas klases kolektīva apmeklējumu).

* Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 15 minūtes.

* Bibliotekāra prombūtnes gadījumā atnestās grāmatas var atstāt arī pie dienesta viesnīcas dežuranta (Kalnamuižā 44), pievienojot savu kontaktinformāciju.

* Jebkurai personai, kas atrodas bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi – jāierobežo darbības, kas var būt traucējošas pārējiem bibliotēkas lietotājiem – skaļas sarunas, mobilā tālruņa lietošana, skriešana u.tml.

* Aicinām ietaupīt laiku un izmantot iespēju grāmatas rezervēt jau iepriekš elektroniskajā katalogā. Rzervētās grāmatas jāizņem nedēļas laikā!

* Lūgums ievērot grāmatu nodošanas terminus (daiļliteratūrai 3 nedēļas, žurnāliem un paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 7 dienas). Ja saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji, tad lietošanas termiņu var pagarināt, sazinoties ar bibliotekāru. Ja līdz noteiktajam termiņam lietotājs nav atdevis paņemtās grāmatas, tad citus iespieddarbus un materiālus bibliotēka uz mājām neizsniedz! 

Lūgums saudzēt bibliotēkas krājumā esošās grāmatas un citus dokumentus! 

 

Pirmie smilteniešu dziesmusvētki “Stounhedžā”
Vietā, kuru tūristi un arī daudzi smiltenieši iesaukuši par Stounhedžu, gadsimta sākumā bija muižas šķūnis. Pārlūkojot ļoti senus vēstures ruļļus, uzzinājām, ka 1908.gada 3.augustā šeit notikuši Smiltenē pirmie dziesmu svētki.

1925.gada 26.jūlijā te norisinājušies smilteniešu otrie dziesmu svētki, kuros piedalījies arī slavenais virsdiriģents Teodors Reiters. Trešie dziesmusvētki ar 300 dziedātājiem virsdiriģenta Teodora Reitera vadībā notika 1928.gada 19.augustā pilsētas parkā, bet ceturtie – 1929.gada 28.jūlijā – Jāņukalnā. No šā laika pilsētas lielākos kultūras pasākumus organizē tur.

20.gs. 90.gados muižas šķūnī kā sena liecība no firsta Līvena laikiem tika atrasta gadsimta sākumam ļoti moderna ierīce – telferis, ar kura palīdzību celtas siena ķīpas.

20.gs.beigās siena šķūnis nodega, atstājot drupas, kas iztēlē raisa asociācijas ar vienu no visu laiku lielākajām vēstures mīklām – monumentu Stounhedžā.

Kalnamuižas dabas stāsti
Smiltenes tehnikuma audzēkņiem ir tā laime mācīties ļoti skaistā un gleznainā vietā, kas kopta un lolota jau vairākus gadsimtus. Muižas parks veidots gan firsta Līvena laikā, gan agrāk. Jaunā parka pirmsākumi meklējami 1910.gadā. Toreiz ūdeni kociņu laistīšanai pieveda mucās. 20.gs. 50. gados muižas parka labiekārtošanas projektu izstrādāja Rīgas dārzu un parku galvenais arhitekts Kārlis Barons. Pagājušā gadsimta vidū Kalnamuiža tika pie Latvijā pirmā akmensdārza un dažādu šķirņu daudzgadīgajiem augiem. Skolas dārzniecei Mārai Rozītei par  gandrīz katru neparastāku koku un krūmiņu ir savs stāsts.

Tehnikumam daudz šajā pusē maz redzētu floras pārstāvju uzdāvināja skolotāja Alfona Virzas bijušais skolasbiedrs, toreiz – Salaspils botāniskā dārza direktors Andris Zvirgzds.

Vairākus kokus, absolvējot tehnikumu vai arī skolas jubilejās, uzdāvinājuši skolas bijušie audzēkņi. Tā Kalnamuiža tikusi pie savas čūskegles, Zelta lietus, Daiļā

pīlādža, Sarkanās lazdas, Purpura ābeles, Korejas baltegles, Sarkanā parūkkoka un citiem krāšņiem kokiem un kociņiem, kuri skaistākie gadi vēl priekšā. Un arī dažādu šķirņu rozēm. Pie skolas strūklakas netālu no sporta zāles joprojām krāšņi zied ‘Līga’.

Vienu no Kalnmuižas dižkokiem – papīra bērzu dārzniece Māra Rozīte iesaukusi par nelaimes putnu. To piemeklējušas dažādas kaites, lielākā vējā sēnes skartajās vietās lūzt zari un kokā regulāri treniņnometnes rīko dzeņi, kuru izkaltie dobumi atgādina paprāvas alas.

Gan skolotājs Alfons Virza, kurš daudzus gadus sabiedriskā kārtā kopa un estētiski pārveidoja skolas apkārtni, gan Māra Rozīte ir Bulduru Dārzkopības vidusskolas absolventi, kuri allaž pratuši novērtēt reti sastopamas šķirnes augus, kokus un krūmus, katram jaunajam stādiņam atrast vietu, kur tas lieliski iederas apkārtējā ainavā.

Vai zinājāt, ka kādu brīdi tehnikumā plānots atvērt botāniskā dārza filiāli, lai piemeklētu Ziemeļvidzemes klimatiskajiem apstākļiem piemērotākos dekoratīvos kokus un krūmus? Atmodas laika sākumā nopietni tika apsvērta ideja – tehnikuma kalnā ierīkot slaloma trasi, kas sāktos no… skolas piebūves jumta. Šai iecerei dažādu iemeslu dēļ nebija lemts piepildīties. Taču Kalnamuižā joprojām aug cidoniju koks, Zviedrijas pīlādzis, Lietuvas muižu parkos bieži, bet Latvijā reti sastopamais skābardis, Sudraba kļava, Veimuta priede, kokveida lazdas, dzeltenais bērzs, Amūras korķkoks, valriekstu koks, Māka ieva un kizils. Agrāk trīslapu ptēleja jeb naudas koks auga daudzu muižu parkos, bet tagad ir retums. Viens no tiem apskatāms veterinārmedicīnas korpusa galā, iepretī mazo dzīvnieku klīnikai.

2001.gadā, lai saglabātu teritorijas dendroloģiskās vērtības, Smiltenes muižas parkam piešķīra vietējas nozīmes dabas parka statusu.

Kalnamuižas parkā novērojama dažādu augu sugu daudzveidība. Vairākiem kokiem raksturīgi skaisti, dekoratīvi auglīši, kas skolas teritorijai piesaista arī dažādu sugu putnus. Piemēram, tehnikuma korķa kokus par viesnīcu caurceļojot izvēlējušās zīdastes, kurām ļoti garšo šo koku mazās, melnās odziņas.

Vai esat redzējuši duglāzijas čiekuru “spārniņus” un paturējuši rokās dzeltenā bērza čiekurus? Ziniet, kā aug balzamegles čiekuri? – To visu šobrīd var aplūkot Kalnamuižā! 

    
Izglītības metodiķe un skolotāja Minjona Buča no 1.septembra ir arī pirmā kursa audzinātāja. Autors – Guntis Viļums

 


Kalnamuižas bibliotēka tagad atrodas dienesta viesnīcas ēkā Kalnamuižā 44, tai ir mainīti darba laiki un izstrādāti noteikumi apmeklētājiem. Autore – Elīna Kubuliņa – Vilne


Vietā, kuru tūristi un arī daudzi smiltenieši iesaukuši par Stounhedžu, 1908.gada 3.augustā notikuši Smiltenē pirmie dziesmu svētki. Autore – Elīna – Kubuliņa – Vilne


Kalnamuižai raksturīga liela koku sugu daudzveidība. Priekšplānā – absolventu dāvinātā čūskegle. Autore – Baiba Vahere


Smiltenes tehnikuma lepnums – Veimuta priede. Autore – Baiba Vahere

Informāciju sagatvoja:
Baiba Vahere