2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes tehnikumam sanāk!

Smiltenes tehnikumā šogad mācās 847 audzēkņi no visiem Latvijas novadiem. 125 profesiju apgūst skolas teritoriālajā struktūrvienībā Alsviķos, 49 izvēlējušies pieaugušo izglītības programmas. Izglītības iestādes prioritāte 2023. / 2024. mācību gadā – kvalitāte. Ne vien izglītības, bet ikvienā skolai aktuālā jomā.

Smiltenes tehnikuma direktoram Rolandam Aģim ir liels gandarījums par veiksmīgiem jauno audzēkņu uzņemšanas rezultātiem. Šoruden tehnikumā mācības sāk turpat 300 audzēkņi. Uz vairākām profesijām pieprasījums bija tiks liels, ka nācās lūgt papildu vietas. Līdz oktobrim turpinās uzņemšana pieaugušo izglītības programmās. “Gan audzēkņiem, gan pedagogiem un vecākiem jaunajā mācību gadā vēlu izturību un pacietību, centīsimies viens otru sadzirdēt un izprast! Visas problēmas ir risināmas, ja tās nenoliek atvilktnē,” pārliecināts Smiltenes tehnikums direktors Rolands Aģis.

“Ir milzīgs prieks par pieciem jaunajiem kolēģiem, kas ienākuši tehnikuma kolektīvā. Jaunajā mācību gadā skolā turpināsies dažādi digitalizācijas pasākumi. Intensīvi tiks strādāts, lai celtu izglītības kvalitāti. Tehnikuma jauniešiem vienlaikus ar profesiju ir iespēja iegūt vidējo izglītību, tāpēc tiks ieguldīts ļoti nopietns darbs, gatavojot audzēkņus centralizētajiem eksāmeniem. Organizēsim arī vairākus pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus. Smiltenes tehnikumam Latvijas mērogā uzticēta metodiskā virsvadība par veterinārmedicīnas un  ceļu būves mācību programmām – turpināsim to īstenot,” šī gada uzdevumus ieskicē R. Aģis.

Skola kolektīvs turpinās veidot  tās pozitīvu atpazīstamību un materiālās bāzes pilnveidošanu. Izglītības iestāde veiksmīgi noslēgusi sadarbības līgumus ar vairākiem uzņēmumiem, kas ir ļoti nozīmīgi, lai audzēkņiem nodrošinātu darba vidē balstītas mācības un praksi. Svarīgs bijis arī sadarbības partneru finansiālais atbalsts. AS “Dimedium Latvija” šoruden tehnikuma veterinmārmedicīnas mācību programmu nodaļai uzdāvinājusi 100 mācību grāmatas.

Smiltenes tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Alsviķos no šī mācību gada piedāvā iegūt arī vidējo profesionālo izglītību – pamatskolu absolventi šeit var apgūt būvizstrādājumu galdnieka un tērpu izgatavošanas, un stila speciālista profesijas. Tāpat skolā turpina pilnveidot mācību programmas audzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Smiltenes tehnikums lepojas ar audzēkņu panākumiem profesionālās meistarības konkursos. Arī šajā mācību gadā jauniešus gatavos konkursam “SkillsLatvia”, kur ar labiem panākumiem tehnikuma audzēkņi piedalās jau daudzus gadus. Skolā tiks rīkotas dažādas meistarklases. Smiltenes tehnikums ir viena no divām Latvijas profesionāli izglītojošām skolām, kuras pārstāvji šoruden ir uzaicināti piedalīties starptautiskajā konkursā “Zero Waste Challenge”, kas notika Baltijas valstu lielākās pārtikas izstādes “Riga Food” ietvaros. Izglītības iestādei šajā mācību gadā uzticēts gods būt Latvijas profesionāli izglītojošo skolu erudīcijas konkursa rīkotājam. Septembrī tehnikumā uz profesionālās pilnveides pasākumu pulcēsies lauksaimniecības programmu (veterinārmedicīnas, lopkopības jomas) pedagogi no visas Latvijas.

Skolā ir daudzpusīgi interešu izglītības piedāvājumi. Smiltenes tehnikuma audzēkņi var pilnveidot talantus jauniešu deju kolektīvā “Amatnieki” (vadītāja Anda Kalniņa), jauktajā korī “Triole” (diriģente Baiba Žēbina, koncertmeistare Inga Strazdiņa), amatierteātrī “Dramis” (režisore Anita Bērziņa), darboties skolas jauniešu pašpārvaldē, tehniskās jaunrades pulciņā (vadītājs Jānis Zarkevičs), jaunsardzē (instruktore Samanta Sanda Ozoliņa), kā arī trenēties dažādos sporta veidos: basketbolā, volejbolā, futbolā, smagatlētikā (treneri Mārtiņš Sorokins, Leons Peļņa). Tāpat skolas jaunieši sastopami Smiltenes kultūras centra pašdarbības kolektīvu pulkā, Bērnu un jaunatnes sporta skolas komandās.

Profesionālās izglītības prestižs pēdējo gadu laikā ievērojami audzis. “Komunicējot ar sabiedrību, joprojām ļoti svarīgi to informēt par Latvijas tautsaimniecībā pieprasītām, labi atalgotām profesijām, pret kurām audzēkņi dažādu stereotipu dēļ izturas diezgan rezervēti,” pārliecināts R. Aģis. “Izglītības piedāvājumi top ciešā sadarbībā ar darba devējiem un nozaru ekspertiem, tāpēc no sirds priecāsimies, ja turpmākajos gados aizvien vairāk audzēkņu izvēlēsies tās profesijas, kurās tiek ļoti gaidīti jauni, izglītoti speciālisti.”

Lai visiem Smiltenes novada izglītības iestāžu skolēniem veiksmīgs un daudz radošām aktivitātēm bagāts jaunais mācību gads!

 

Baiba Vahere