2023. gada 7. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes tehnikumā Vecāku diena “Es tev dāvinu…”

Smiltenes tehnikumā 7.februārī notika Vecāku diena. No rīta tēti un mammas varēja piedalīties mācību stundās, pēc tam jaunieši viņiem sniedza svētku koncertu. Šajā mācību gadā paveikto rādīja skolas jauktais koris (diriģente Baiba Žēbina, koncertmeistare – Inga Strazdiņa), deju kolektīvs “Amatnieki” (vadītāja – Anda Kalniņa, koncertmeistars – Juris Krūze), amatierteātris “Dramis” (režisore – Anita Bērziņa) un vokāli instrumentālais ansamblis “Sudraba putni” (vadītājs – Guntars Mednis).

“Katram stādam ir vajadzīgs laiks, lai uzziedētu, nestu augļus un sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu īstenot nevaram. Taču neatlaidība, sīksta pacietība vainagojas panākumiem un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes,” klātesošos uzrunāja Vecāku dienas pasākuma “Es tev dāvinu…” vadītāji Kintija Krinberga (3. viesnīcu pakalpojumu kurss) un Sandis Trūlis (3. ēdināšanas pakalpojumu kurss).

Šis mācību gads visiem skolu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem īpašs ar spraigo gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Arī Smiltenes tehnikuma audzēkņi daudz strādā, lai uz tiem tiktu. Vecāku dienas koncerts vienlaikus bija arī ieskats jauniešu sagatavotajā dziesmu un deju svētku programmā.

Jaunieši rosināja ikvienu atmodināt sevī brīnumdari, kurš jau šodien un tepat var paveikt tik daudz!

Bez jau minētajiem pašdarbības kolektīviem skatītājus izklaidēja arī siržu draudzene Zenta Pūcīte no šova “Siržu viesulis” un atraktīvā Ilvijas tante.

Laimīgi jutās audzēkņi, skatītāju pilnajā zālē saskatoties ar savējiem. Un tikpat priecīgi par to, ka viņu jauniešiem tehnikumā klājas labi, bija arī vecāki. Daudzi no viņiem atzina – šādi pasākumi vieno un stiprina ģimeni, palīdz uzturēt saikni ar skolu un skolotājiem. Vairāki, lai atbrauktu, bija mērojuši ļoti tālu ceļu, jo tehnikumā mācās jaunieši no visiem Latvijas novadiem.

“Viss ir nodrošināts! Jauniešiem tikai jāmācās!”

“Paldies, ka šodien esiet šeit, kopā ar saviem bērniem,” klātesošos uzrunāja skolas direktors Andris Miezītis. “Viņi ir jūsu turpinājums! Mūs vieno kopīgs darbs, lai šie jaunieši izaugtu par gudriem, Latvijai vajadzīgiem cilvēkiem. Darām visu iespējamo, lai mūsu audzēkņi ne tikai apgūtu savu izvēlēto profesiju, bet arī, lai pilnveidotu sevi garīgi –  dziedot, dejojot un sportojot. Tas palīdz labāk izprast pasauli, sevi un citus, būs dvēseliskākiem.

Īpaši vēlos pievērst uzmanību pirmajiem kursiem. Viņiem nav viegli, jo daudzi pirmoreiz atrodas tik tālu no mājām… Taču arī tā ir ļoti vajadzīga dzīves skola  – iemācīties būt patstāvīgiem, iztikt ar to, kas ir, saplānot mērķtiecīgi savu laiku utt.

Mazliet jāatvainojas, ka jauniešiem pēdējos gados jāsaspiežas vienā dienesta viesnīcā. Bet rudenī skolai atkal būs arī otra – skaista un rekonstruēta dienesta viesnīca Kalnamuižā 44.

Jaunieši ir dzīvespriecīgi un aktīvi, kā tas šim vecumam piederas. Pārsvarā jau mums viss ir kārtībā. Visi labi saprotam, ka viņi vēl tikai mācās dzīvot.

Vecākiem šodien ir ļoti vienkārši izsekot, kā viņu bērniem iet mācībās, jo ir e – klase, kurā viss redzams. Sekmes ir dažādas, jo mēs jau tikai turpinām mācīt to, kas apgūts pamatskolā. Ļoti svarīgi ir ieliktie pamati.

Turpmāk vēl stingrāk skatīsimies, lai jaunieši, aizejot praksē, būtu nokārtojuši visu, kas attiecas uz mācībām. Tam aicinām sekot līdzi arī vecākus.

Mūsu jaunieši var mācīties mūsdienīgā, ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotā vidē. 2015.gadā noslēdzās projekts, ar kura atbalstu tehnikuma materiālās bāzes uzlabošanā ieguldījām 8,7 miljonus eiro. Šobrīd renovējam dienesta viesnīcu un nesen būvvalde pieņēma manēžu hidrobūvju būvtehniķu, ceļu būvtehniķu un automehāniķu apmācībai. Šajā finansiālajā periodā skolai piesaistīti 2,7 miljoni eiro.

Smiltenes tehnikumā šobrīd (ieskaitot Alsviķu struktūrvienību) mācās aptuveni 800 audzēkņu. Varat izstāstīt draugiem un kolēģiem, ka piedāvājam arī pieaugušo izglītību. Mums ir neklātienes programma veterinārmedicīnā. Domājam arī par citām neklātienes programmām, lai visas jaunās iekārtas tiktu izmantotas. Smiltenes tehnikuma absolvents – populārais pavārs Mārtiņš Sirmais, viesojoties skolā, teica: “Kaut manā laikā tā būtu bijis!” Mūsdienīga mācību vide šobrīd nodrošināta visām mācību programmām. Jauniešiem tikai jāmācās. Lai mums kopā izdodas!”

Pēc svētku koncerta un direktora uzrunas vecāki devās uz tikšanos ar kursu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem. Daudzus no viņiem sagaidīja ļoti īpaši pārsteigumi. Jaunieši bija centušies ne vienu dienu vien, lai mammas un tēti justos gaidīti un ieraudzītu savējos jau tikpat kā darbā.

Vairākiem vecākiem – Smiltenes tehnikuma absolventiem – tā bija arī patīkama atgriešanās jaunības takās.

 “Mums bija ļoti svarīgi atbraukt!”

Skolas vokāli instrumentālā ansambļa dalībnieces, 3.a veterinārmedicīnas kursa audzēknes Astras Annas Mizares mammai Olgai un ģimenes četrkājainajai mīlulei Džeinai šī ir jau trešā Vecāku diena Smiltenes tehnikumā. “Atbraukt nav vienkārši, jo ir darba diena. Ceļš tāls – esam no Bauskas, bet man ir svarīgs savs bērns. Tāpēc, uzzinot par Vecāku dienu, nebija divu domu – jābrauc un viss! No sirds prieks redzēt vidi, kurā jaunieši šeit pavada laika lielāko daļu! Arī koncerts bija ļoti skaists! Tagad dosimies uz tikšanos ar kursa audzinātāju. Zinu, ka meitai skolā viss kārtībā, bet šādi pasākumi ļoti saliedē un ir vajadzīgi kā jauniešiem, tā vecākiem,” uzskata Astras Annas mamma.

Ar virtuālo realitāti vien ir par maz!

Līdzīgās domās ir arī skolas jauno ugunsdzēsēju pulciņa līdera, 2.autotransporta kursa audzēkņa Mārča Trauliņa tētis Jānis. “Regulāri sekoju līdzi jaunākajai informācijai e-klasē, bet man patīk ik pa laikam arī atbraukt, redzēt skolu, satikties ar dēla kursa audzinātāju. Viss jau ir labi, bet ar virtuālo realitāti vien ir par maz.  Priecājos, ka Mārcis, mācoties tehnikumā, kļuvis patstāvīgāks, pieaugušāks.”

Pārsteigums skolas mācību restorānā

Skolas rīkoto Vecāku dienu vienmēr apmeklē arī Smiltenes tehnikuma prezidenta, 3.ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēkņa Sanda Rakova mamma Gundega. Šogad trešā ēdināšanas kursa jaunieši vecākiem bija sarūpējuši īpašu pārsteigumu – par iekrāto naudiņu iegādājušies produktus, pagatavojuši kārumus un mācību restorānā saklājuši svētku galdu. Jaunieši paši arī bija viesmīļi un apkalpoja tētus un mammas. “Pagājušajā gadā skolas mācību restorānu apskatījām, bet šogad to izbaudījām pilnībā! Patīkami redzēt, kā mūsu bērni izauguši, savos amata tērpos tik skaisti,” priecājas Sanda mamma. “Dēlam uzticos, bet šad tad ieeju arī e – klasē. Tam jau tā ir domāta! Kopumā man gan par dēlu, gan viņa izvēlēto specialitāti sirds ir mierīga.

Uzzinot, ka Sandis ievēlēts par skolas prezidentu, protams, bija prieks. Viņš ir līdera tips. Un kūku cepšana – tā ir viņa sirdslieta. Vasarā abi vienmēr vārām ievārījumus, jo Sandim tie vajadzīgi arī kūkām. Tiklīdz dēls tehnikumā iemācās ko jaunu, tā uzreiz palutina arī mūs, mājiniekus. Ziemassvētkos pagatavoja visādus našķus, es pat nezinu visiem nosaukumus. “

Atgriešanās jaunības takās…

3.ēdināšanas pakalpojumu kursa Diānas Bondares mammai Līgai šī bija viesošanās arī savā skolā. “Esmu 1984.gada absolvente. Tehnikumā izmācījos par veterinārfeldšeri. Sākumā strādāju kolhozā, pēc tam, Latvijai atgūstot neatkarību, sāku privāti strādāt par  sēklošanas tehniķi. Ģimenē nodarbojamies ar piena lopkopību, tāpēc tehnikumā iegūtās zināšanas vienmēr noderējušas. Šī skola man vienmēr man asociēsies ar visskaistākajām atmiņām un lustīgajiem sporta svētkiem. Bijām ļoti draudzīgs kurss. Audzinātāja Ilga Einause prata audzēkņus lieliski saliedēt.  Pēdējos gados tehnikums ļoti mainījies un par to liels prieks! Meita profesiju un skolu izvēlējās patstāvīgi. Bet protams, kad uzzināju, ka viņa grib nākt uz Smiltenes tehnikumu, jutos patīkami pārsteigta.”

Smiltenes tehnikumam ir svarīgi, lai ikviens skolas audzēknis savā izaugsmē sasniegtu augstākās virsotnes. Vissirsnīgākais paldies ikvienam, kurš viņus mīl, atbalsta un iedrošina!

FOTO

Baiba Vahere