2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes tehnikuma decembra notikumi

Smiltenes tehnikumam šogad 100!

Smiltenes tehnikumam šogad 100. Šo vietu par savējo sauc vairāku paaudžu smiltenieši un ne tikai. Tehnikumā profesiju apgūst audzēkņi no visas Latvijas. Jubilejas gadā kopīgi ieskatīsimies skolas vēsturē,  turpināsim iesākto un centīsimies piepildīt jaunas ieceres. Aug Kalnamuižas ozoli un arī tehnikums.

Par godu skolas simtgadei STV studijā top Evitas un Jāņa Ūdru videogrāmata. Nofilmēto var apskatīt tehnikuma mājas lapā. Skolā notiek gatavošanas simtgades salidojumam, bet, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, vēl nevaram pateikt, kā tas notiks.

Lauksaimnieka izglītība ar minimālu līdzfinansējumu

10.decembrī ar vidējo atzīmi 9,8 profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja un Smiltenes tehnikumu absolvēja 17 jaunie lopkopības tehniķi, kuri mācījās ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros īstenotajā tālākizglītības programmā. Lauksaimnieki sev tik noderīgo izglītību varēja iegūt tikai ar 5% līdzmaksājumu. Iespēju tehnikumā nokārtot eksāmenu un iegūt kvalifikāciju izmantoja arī divi cilvēki, kuri lopkopības tehniķim nepieciešamās zināšanas un prasmes apguva dzīves un darba pieredzē.

Mācības lielākoties notika attālināti, tāpēc īpaši nozīmīga bija katra tikšanās klātienē un profesionālās kvalifikācijas prakse. Visi audzēkņi mācības apvienoja ar darbu.

Prakse darba vidē veicina izcilību

8.decembrī tehnikumā notika seminārs un diskusija par darba vidē balstītām mācībām un praksi. Pieredzē dalījās darba vidē balstīto mācību (DVB) koordinatore Vita Žunda, Smiltenes tehnikuma projektu vadītāja Madara Ciemiņa un karjeras projektu koordinatore Maira Kupriša. Par savu praksi ceļu būves mašīnu uzņēmumos stāstīja tehnikuma 3.ceļu būves mašīnu tehniķu kursa audzēkņi Linda Šutova un Ingars Saliņš.

Madara Ciemiņa informēja par darba vidē balstītas prakses iespējām Smiltenes tehnikuma audzēkņiem, kā arī dalījās Vācijā gūtajā pieredzē par darba balstītām mācībām un praksi.

Vita Žunda klātesošajiem pastāstīja, kā Latvijā notiek darba vidē balstīto prakšu vadītāju apmācība, kā arī iepazīstināja ar labās prakses piemēriem – video, kuros pieredzē dalījās DVB mācību un prakšu vadītāji un uzņēmēji, kas savos uzņēmumos veiksmīgi īsteno darba vidē balstītas mācības un prakses.

Labās prakses piemēros plānots iekļaut arī tehnikuma audzēkņu Lindas Šutovas un Ingara Saliņa pieredzi. Viņiem darba vidē balstīta prakse vēl priekšā, taču jaunieši pratuši paņemt pretī maksimālo līdzšinējās prakses vietās.

Pasākuma dalībnieki semināra laikā izspēlēja interaktīvo spēli “Points of you”, kas palīdzēja labāk iepazīt citam citu un arī apzināties savus mērķus. Pieredze vēsta: ja strādājam, ieceres agri vai vēlu kļūst par īstenību.

Pārvērt profesionālo pieredzi kvalifikācijas apliecībā!

Ne vienmēr ceļš uz nākamo profesiju sākas skolas solā. Pieredze vēsta, ka bieži izcili profesionāļi izaug darba vietās. Tomēr karjeras izaugsmē ne mazāk nozīmīgs ir arī izglītību un prasmes apliecinošs dokuments. Tāpēc Smiltenes tehnikums piedāvā iespēju – ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto prasmju novērtēšanu kvalifikācijas iegūšanai. Tuvākajos mēnešos plānoti eksāmeni sekojošām kvalifikācijām:

“Šuvējs” – 28.01.2022.;

“Pavārs” – 04.02.2022.;

“Grāmatvedis” – 11.02.2022.;

“Konditors” – 18.03.2022.

Veiksmīgi nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, tiksiet pie kvalifikācijas apliecības.

Pretendentiem tiek nodrošinātas divas bezmaksas konsultācijas par izvēlētās profesijas standarta prasībām un kvalifikācijas eksāmena norisi.

Pieteikšanās kvalifikācijas iegūšanai – ne vēlāk kā 10 dienas pirms eksāmena.

Izvērstāka informācija par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto prasmju un kompetenču novērtēšanu Smiltenes tehnikumā – http://smiltenestehnikums.lv/macibas/kvalifikacija

Kontakttālrunis: 26112312 (Solvita Bāliņa)

 

Ziemassvētkos dāvina prieku

Gada nogalē epidemioloģiskās situācijas dēļ Smiltenes tehnikumā nebija apmeklētāju iecienītās rūķu darbnīcas. Taču skolā notika piparkūku māju būvniecība, tika cepti un glazēti gardi cepumi. Pirms vairākiem gadiem tehnikumā ar mērķi – sniegt pirmos priekšstatus par uzņēmējdarbību, kur vienlīdz būtiska gan ideja, gan preces sagatavošana, prezentēšana un pārdošana – izveidoja firsta madāmas kārumu līniju. Šoreiz firsta madāmas kārumu līnijas stenda Ziemassvētku tirdziņā nebija, taču tehnikumā tik un tā tapa skaisti noformētas dāvanas. Audzēkņi atzina, ka strādājot guvuši labas ierosmes dāvanām vistuvākajiem.

“Ir divkāršs prieks gaidīt Ziemassvētkus, ja esi spējis kādam sasildīt sirdi vai palīdzēt,” uzskata Smiltenes tehnikuma 1.viesmīlību pakalpojumu kursa audzēkņi un viņu audzinātāja Maija Jančevska. Turpinot “Labo darbu nedēļā” iesākto skolas tradīciju, jaunieši iepriecināja Smiltenes Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas sirmgalvjus un Alūksnes dzīvnieku patversmes “Astes un ūsas iemītniekus”.

No sirds pateicīgi, aizkustināti un priecīgi bija kā dāvanu saņēmēji, tā jaunieši, kuri jau tagad zina, ka nākamgad atkal dosies gan pie senioriem, gan uz dzīvnieku patversmi. Kā teicis Roterdamas Erasms: “Dāvā gaismu un tumsa izklīdīs pati no sevis…”

 

Pašdarbības kolektīvu sveicieni Ziemassvētkos

Šogad Ziemassvētku koncertu, kurā varētu sapulcēties visi audzēkņi un pedagogi, skolā rīkot nevarējām, taču Smiltenes tehnikuma pašdarbības kolektīvi bija sagatavojuši video sveicienus. Jauniešu jauktais koris “Triole”, diriģente Baiba Žēbina un koncertmeistare Inga Strazdiņa klausītājiem dāvināja dziesmu. Ticībā un cerībā, ka Ziemassvētku naktī gaisma uzvar tumsu un mums visiem smagākais laiks aiz muguras. Vēlot, lai ikvienam ir blakus Draugs, kas ir tik maz un arī daudz!

Koris pirmoreiz sevi pieteica ar nosaukumu “Triole”. Taču sarunas par to, ka ikvienam korim, tāpat kā cilvēkam, vajag savu vārdu, tehnikumā virmoja jau sen. Triole mūzikā ir ritmiska figūra, kas rodas, vienu nošu vienību sadalot trijās vienlīdzīgās daļās. Tehnikuma jauniešiem triole ir mīļš iedziedāšanās vingrinājums, no kura arī radās ideja kora nosaukumam. Vārdiem, kas izteikti Ziemassvētku laikā, piemīt īpašs spēks. Lai arī mūsu korim skaists un mīlestības piepildīts ceļš pretī jaunajam gadam, Dziesmusvētkiem un pats galvenais, lai tā dziesmas atbalsojas klausītāju sirdī! Muzikālu sveicienu Ziemassvētkos un jaunajā gadā bija sagatavojuši arī tehnikuma vokāli instrumentālā ansambļa dalībnieki (vadītājs Guntars Mednis). Jauniešu deju kolektīvs “Amatnieki” skatītājus sveica ar deju ierakstiem.  Kā nogādāt vēstuli, ja esi pilsētas rūķis un zināms vien tas, ka adresāts atrodas dziļajā mežā, aiz līkā celma? – To uzzināsiet, noskatoties tehnikuma amartierteātra “Dramis” videoierakstu.

Pirmo semestri noslēdzot

28.decembrī Smiltenes tehnikuma kolektīvs pedagoģiskās padomes sēdē atskatījās uz pirmajā mācību pusgadā paveikto. Šis laiks daudziem prasījis divkāršu atdevi. Mēdz teikt – nav ļaunāka novēlējuma par dzīvi pārmaiņu laikā, taču skolotāji to uztver kā iespēju apgūt ko jaunu, kādu uzdevumu izpildīt citādāk, nekā ierasts līdz šim, izvērtēt savus resursus un novērtēt labo, kas dots. Mums visapkārt ir tik daudz sirsnīgu un atsaucīgu cilvēku, kolēģi, kuri gatavi grūtā brīdī pasniegt pretī roku. Tā ir pati lielākā vērtība.

“Smiltenes tehnikumam 2022.gads ir vēsturisks. Šodiena nav bez vakardienas un rītdiena nav bez šodienas. Mēs visi veidojam šo vēsturi,” tehnikuma kolektīvu uzrunāja direktors Andris Miezītis.

“Paldies ikvienam, kurš šajā laikā strādāja pēc labākās sirdsapziņas! Jaunajā gadā novēlu jums visiem labu veselību! Lai vīruss ātrāk atkāpjas! Lai nākamgad viens otram laimīgu jauno gadu varam vēlēt klātienē!”

“Visskaistākais mācību procesā ir tas, ka neviens to nevar atņemt, “ raksta populārais blūzmenis B. B.Kings. Īpašs paldies Smiltenes tehnikuma audzēkņiem, kuri, neraugoties uz epidemioloģisko situāciju un visiem ar to saistītajiem izaicinājumiem, apliecinājuši spožas zināšanas un vēlmi savā izaugsmē ieguldīt nopietnu darbu! Vairāki jaunieši pirmo semestri pabeiguši ar vidējo vērtējumu astoņas balles un augstāk. Taču no sirds priecājamies par ikviena audzēkņa katru mazo uzvaru, kas ļāvusi viņam / – ai savā izaugsmes ceļā pakāpties par pakāpienu augstāk! To darīt ik rītu pie tehnikuma ēkas Kalnamuižā 10 atgādina arī skolas moto: “Kāp, lai augtu!”

 

Informāciju sagatavoja Baiba Vehere

Foto : Baiba Vehere, Inese Veidemane,  Smiltenes tehnikuma arhīvs, audzēkņu personīgie arhīvi