2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis” sanāk!

“Pīlādzītis”, kura vērienīgā, modernā ēka celta salīdzinoši nesen, patiesībā ir īstens pirmsskolas izglītības tradīciju mantinieks un glabātājs Smiltenes pilsētā. To raksturo spēcīgas tradīcijas, no kurām pāri visam – latviskās dzīvesziņas godāšana.

Pirmsskolas izglītības iestādes pirmssākumi datējami ar 1938. gadu, kad Latvijas Bērnu palīdzības biedrības Smiltenes nodaļa atvēra bērnudārzu trūcīgo vecāku bērniem. Jau tajā laikā iestādē augstā godā celtas latviešu tradīcijas.  Gadu gaitā tā vairākkārt reorganizēta, pārcelta no ēkas uz ēku, līdz 2008. gadā durvis vēra tāda iestāde, kādu to pazīstam šodien.

Nosaukums “Pīlādzītis” nav nejaušs. Pirms 15 gadiem tika izsludināts konkurss, kurā izglītības iestādes audzēkņi, vecāki un darbinieki varēja iesniegt sava jaunizveidotā bērnudārza nosaukuma versijas. Par uzvarētāju atzina pirmsskolas izglītības skolotājas Inetas Visendorfas piedāvāto: Latvijas stipro un sargājošo koku pīlādzi, kura ķekari simbolizē iestādes grupiņas, bet ogas – bērnus. 

Bērnudārzam ir daudz tradīciju, tas lielu vērību pievērš bērnu latviskās dzīvesziņas sekmēšanai, tiek svinēti gadskārtu ieražu svētki. Bērnudārzam ir arī sava augu dobe, par kuru ikdienā rūpējas bērni kopā ar pedagogiem un vēro pārmaiņas tajā.

Šogad mīļas rokas auklēs un izglītos 315 bērnus. Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” vadītāja Santa Rudzīte lepojas un augstu novērtē savu profesionālo darbinieku kolektīvu, kas ikdienā ar lielu atbildības sajūtu veic savus darba pienākumus. Viņa teic uzteic kolektīva spēju atbalstīt vienam otru un prasmi dalīties pieredzē. Tāpat tiek veidoti apstākļi, lai ikkatrs bērniņš varētu pilnveidoties, lai tiktu nodrošināta viņa labbūtība.

Jau tradicionāli arī šajā mācību gadā bērniem no 4 gadu vecuma ir iespējams apgūt programmu “Angļu valoda mazajiem”. Audzēkņiem no 6 gadiem savukārt ir iespēja piedalīties Džimbas drošības soļu programmā, kas īstenota sadarbībā ar “Centrs Dardedze”. Nodarbību mērķis ir izglītot par drošību attiecībās, tādejādi mazinot vardarbības riskus šo bērnu dzīvē. Jaunums – interešu izglītības programma “Futbols mūsu sirdīs” 6-7 gadus veciem bērnudārza bērniem iestādes teritorijā Rīgas ielā 8A, Smiltenē.

Šī gada lielākais izaicinājums ir bērnu, vecāku un darbinieku piederības sajūtas stiprināšana, jo “Pīlādzīša” saime nu ir kuplāka – izveidota pirmsskolas izglītības realizācijas vieta “Bilskas skolā”, Bilskā. Ne mazāks izaicinājums būs dalība starptautiskās programmas “Nordplus Junior 2023” projektā “Inclusive education for special needs children/ Iekļaujoša izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām”. Šī projekta mērķis ir iegūt labās prakses piemērus iekļaujošās izglītības kontekstā.

S. Rudzīte teic: ““Pīlādzītis” pavasarī rūpīgi auklējis savus baltos un krāšņos ziedus, lai septembrī dāsni ikvienam dāvātu košos ogu ķekarus. Lai pīlādža spēks un gudrība ikvienam Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” darbiniekam, lai ikviens bērns jūtas gaidīts, darboties gribošs un varošs, lai mūsu savstarpējā sadarbība ar vecākiem palīdz ikvienam mazajam augt lielam un tiekties pret sauli! Esi sveicināts “Pīlādzītī”!”

 

Informē

Santa Rudzīte

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” vadītāja

 

Sagatavoja

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciāliste