2024. gada 24. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai sanāk!

Šogad skolai 21. pastāvēšanas gadskārta! Smiltenes novada bērniem, jauniešiem ir pieejama kvalitatīva profesionālās ievirzes izglītība, ko novērtē vecāki un bērni, audzēkņu skaits pieaug ar katru gadu, šogad tas varētu sasniegt piecus simtus.

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola uzņem bērnus no 6  gadu vecuma futbola, basketbola un BMX un 7 gadiem orientēšanās sporta, riteņbraukšanas, vieglatlētikas, volejbola programmās.

Sporta skola piedāvā iespēju trenēties labiekārtotās sporta bāzēs. Komandu sports dod daudz pozitīvu emociju, rada kopības sajūtu, pilnveido saskarsmes prasmes ar citiem bērniem, divkāršo uzvaras prieku un palīdz dalīt zaudējuma sarūgtinājumu. Sporta pulciņu, sacensību apmeklēšana iemāca bērniem disciplīnu un mērķtiecību – spēju pašam sakārtot sporta somu, uzņemties atbildību par sava dienas režīma ievērošanu. Audzēkņiem ar labiem rezultātiem ir iespēja startēt augsta līmeņa starptautiskās sacensībās, kas ceļ bērna pašapziņu, interesi un motivāciju darboties.

Šogad galvenie mācību gada plāni ir veidot treneru atgriezenisko saiti pieredzes apmaiņā, ieviešot novitātes treniņu procesā, pielietojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Tāpat veicināt daudzveidīgu mācību – treniņu metožu pielietošanu izglītības procesā. Šī gada viens no plāniem ir veikt skolas ēkas iekštelpu renovāciju, lai audzēkņiem ir mājīgākas telpas, kur uzturēties. Paredzētas arī izglītojošas lekcijas vecākiem un tikšanās ar slaveniem sportistiem.

Skola var lepoties, jo vairāki tās absolventi atgriezušies Smiltenē un kļuvuši par treneriem, izaudzinot daudz izcilu sportistu, no kuriem vairāki ir pasaules līmeņa zvaigznes.

Top skolas, metodiķes Kitijas Klempneres veidota, gadagrāmata, kurā atspoguļos izglītojamo labākos un spilgtākos sacensību rezultātus, skolas vēsturi.

Ivars Joksts jaunajā macību gadā: “Paldies, ka esat izvēlējušies Smiltenes sporta skolu, tā ir laba vieta, kur izglītojamiem attīstīties un kļūt par sportiskiem, aktīviem, veselīgiem jauniešiem. Smiltenē sanāk! Vēlu izturību, veselību, veiksmi un atbildību gan izglītojamiem, gan izglītojamo vecākiem Jaunajā mācību gadā!”

 

Informē

Ivars Joksts

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors

 

Sagatavoja

Laura Grīnvalde

Komunikācijas speciāliste