2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada vidusskolēni saņem stipendijas par augstiem sasniegumiem mācībās

Par 2020./2021. mācību gada 1. semestra vidējo vērtējumu un aktīvu līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs stipendijas piešķiršanas apliecinājumus saņem 40 Smiltenes novada vidusskolēni, kuru 1. semestra vidējais vērtējums ir virs 7,5 ballēm.

Pašvaldības stipendiju piešķiršanas mērķis ir motivēt Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamos sasniegt iespējami augstākos individuālos intelektuālos rezultātus, apgūstot izglītības programmas, stimulēt izglītojamo vēlmi apgūt augstvērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieinteresēti un daudzveidīgi, uzcītīgi un patstāvīgi darboties padziļinātai prasmju apguvei, radošas pieejas izmantošanai mācību priekšmetu un ārpus izglītības programmās.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš uzsver: “Mācoties attālināti, jums ir uzlikta liela atbildība patstāvīgi mācīties, plānot savu dienas kārtību un pildīt skolotāja /- as uzdotos uzdevumus. Šobrīd esat situācijā, kurā ļoti daudz atkarīgs no jums pašiem. Novēlu nepazaudēt motivāciju, sasniegt pēc iespējās labākus mācību rezultātus un gūt prieku mācoties!”

Es kā Izglītības pārvaldes vadītāja jauniešiem novēlu, lai izdodas saglabāt motivāciju apgūt arvien vairāk, izvirzīt augstus mērķus un tiekties tos sasniegt! Lai pašreizējā situācija un mācību procesa ierobežojumi dara jūs stiprākus, jo šī pieredze parāda jūsu pašdisciplīnu un motivāciju, kā arī būs noderīga jūsu nākotnes profesijā, veicot darba pienākumus. Lielu paldies saku vecākiem un vecvecākiem, kas šajā izaicinājumiem pilnajā laikā atbalsta savus bērnus un mazbērnus ne tikai ar padomu un sirdssiltumu, bet arī dalās ar savu dzīves pieredzi, kas ir pamats dažādu dzīves situāciju risināšanā.

Stipendijas tiek piešķirtas 2 reizes gadā, ņemot vērā 1.semestra un mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu, kā arī skolas novērtējumu par izglītojamā iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs.

Izvērtējot 2020./2021. mācību gada 1. semestra vidējo vērtējumu, ar lepnumu var teikt, ka Smiltenes novada vidusskolēnu vērtējumi ir ļoti augsti. No 116 Smiltenes novada vidusskolēniem stipendijas saņem 40 jaunieši – no tiem 6 vidusskolēniem vidējais vērtējums mācībās ir vairāk par 9 ballēm, 21 – mācību gada vidējais vērtējums ir augstāks par 8 ballēm, 13 – virs 7,5 ballēm.

12.klašu grupā stipendijas piešķirtas 9 skolēniem, 11.klašu grupā – 14, 10.klašu grupā – 17 skolēniem.

Apsveicam visus stipendiātus!

Lai izdodas sasniegt izvirzītos mērķus arī turpmāk!

 

Gunta Grigore, Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja