2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novadā tiks īstenoti divi jaunatnes iniciatīvu projekti

Noslēgusies projektu izvērtēšana Smiltenes novada domes rīkotajā projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. Projektus konkursam bija iesniegušas 4 dažādas organizācijas, no kuriem vērtēšanas komisija apstiprināja 2 projektus. Tie tiks uzsākti īstenot šogad un pabeigti 2022. gadā.

Projektu konkursā apstiprināti šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

  • “Ikviens ir vērtība”, iesniedzējs biedrība “Grundzāles skolai”. Projekta mērķis ir attīstīt jauniešu, īpaši to, kuriem ir risks pārtraukt mācības dažādu iemeslu dēļ, motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ne tikai skolas ikdienas dzīvē, bet arī ārpusskolas kontaktu veidošanā un savu interešu noskaidrošanā, turpinot gan iepriekšējā mācību gadā īstenotos JIP “Es esmu savējais” pasākumus – katras klases saliedēšanu, gan arī piedāvājot individuālas koučinga nodarbības 7.-9.klases PMP riska skolēniem, kas palīdzētu viņiem saprast savas vajadzības un iespējas dzīvē, iemācīties plānot un savus plānus īstenot. Projekta īstenošanas laikā tiks attīstītas sociālās prasmes, pašiniciatīva, mazināta atstumtība, attīstīta skolas kā vienotas komandas izjūta, darbojoties dažāda vecuma, prasmju, motivācijas komandās. Projekts “Ikviens ir vērtība” ir iespēja ikvienam, nevienu neizceļot, sajust savu vērtību, sajusties vienaudžu pieņemtam, saprastam un novērtētam. Tā ir iespēja izpausties, būt, pieņemt sevi un citus tādus, kādi viņi ir. Sadarbības partneris ir Grundzāles pamatskola.
  • “Esmu darbīgs un atvērts pasaulei!”, iesniedzējs biedrība “GaisMa tunelī”. Projekta mērķis ir palielināt skolēnu motivāciju turpināt izglītību, ceļot pašapziņu, dodot iespēju aktīvi līdzdarboties ikdienas dzīvē, iesaistoties gan motivējošās, gan sportiskās, gan pilsoniskās aktivitātēs, iespējami tuvu dzīves un mācību vietai. Mērķa grupa ir 5.-9.klases skolēni, viņu vecāki, aizbildņi, vecvecāki. Projekta aktivitātes tiks organizētas un īstenotas izglītojošas, pašapziņas motivējošas un atbalstošas visiem jauniešiem, tādējādi mazinot mācību un sociālās vides riskus. Sadarbības partneris ir Blomes pamatskola.

Katram projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta  līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds).

Konkurss tika rīkots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)  ietvaros.

Informācija par projektu: www.pumpurs.lv

 

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

Līga Ice