2023. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novadā tiks īstenoti divi jaunatnes iniciatīvu projekti

Noslēgusies projektu izvērtēšana Smiltenes novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. Projektus konkursam bija iesniegušas 7 dažādas organizācijas, no kuriem vērtēšanas komisija apstiprināja 2 projektus. Tie tiks uzsākti īstenot šogad un pabeigti 2023. gadā.

Projektu konkursā apstiprināti šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

  • “Veselā miesā, vesels gars”, iesniedzējs biedrība “Apes jauniešu klubs ”Sliedes”. Projekta mērķis ir motivēt dalībniekus izglītoties, mācīties dažādas gan sociālās, gan praktiskās iemaņas, sajusties vērtīgiem, spējīgiem pieņemt lēmumus, būt līdzatbildīgam, būt katram pašam savas laimes kalējam. Projektā plānotas dažādas fiziskas aktivitātes, pārgājieni, personības pilnveides pasākumi un sociālo prasmju pilnveidošana, piesaistot lektorus un pedagogus. Projekta mērķa grupa – Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas 1. – 9. klases audzēkņi.
  • “Tu vari!”, iesniedzējs biedrība “Māsas Veronikas”. Projekta mērķis ir palielināt priekšlaicīgas  mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, nodrošināt tādu aktivitāšu pieejamību, kas pilnveidos viņu personību un vispusīgu attīstību, palielinās viņu motivāciju turpināt izglītību un veicinās aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, realizējot neformālās izglītības pieejas un principus to īstenošanā. Projekta mērķa grupa – Palsmanes pamatskolas 5. – 9.klases audzēkņi.

Katram projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta  līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds).

Konkurss tika rīkots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)  ietvaros.

Informācija par projektu: www.pumpurs.lv

Informāciju sagatavoja:

Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

Gunta Grigore