2023. gada 4. okt.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novadā tiks īstenoti 5 jaunatnes iniciatīvu projekti

Noslēgusies projektu izvērtēšana Smiltenes novada domes rīkotajā projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Projektus konkursam bija iesniegušas 7 dažādas organizācijas, no kurām vērtēšanas komisija apstiprināja  5 projektus, kuri tiks uzsākti īstenot šogad un pabeigti 2020. gadā.

Projektu konkursā apstiprināti šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

  • “Mācīties prieks!”, iesniedzējs biedrība “Māsas Veronikas”. Projekta mērķis ir palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Projekta ietvaros tiks organizētas dažādas aktivitātes: Leģendu nakts, Labdarības rūķu darbnīca, saliedēšanās spēles, sporta spēles, radošās darbnīcas- piedzīvojumu dienas Palsmanē, kā arī tiks apmeklētas kino un teātra izrādes u.c. pasākumi. Sadarbības partneris ir Palsmanes pamatskola.
  • “Dzīves krāsas un otas pašu rokās”, iesniedzējs biedrība “Grundzāle 2010”. Projekta mērķis ir palielināt Grundzāles pamatskolas  -9. klašu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību, iesaistīt izglītojamos neformālās izglītības aktivitātēs-  tikšanās ar sabiedrībā pazīstamiem jauniešiem, kā arī rīkot  nodarbību ciklu un nometni jauniešiem. Sadarbības partneri ir Grundzāles pamatskola un biedrība “Vilkmuiža 2011”.
  • “Tu vari!”, iesniedzējs biedrība “Vilkmuiža 2011”. Projekta mērķis ir motivēt skolēnus iekļauties skolas vidē, mudināt mācīties, pārvarēt stresu un dusmas, kā arī atklāt savas stiprās puses un apzināties trūkumus. Projekta ietvaros tiks organizēts nodarbību cikls “ES pasaulē” un nometne. Sadarbības partneri ir Bilskas pamatskola un biedrība “Grundzāle 2010”.
  • “Esi pats savas veiksmes kalējs!”, iesniedzējs biedrība “GaisMa tunelī”. Projekta mērķis ir veicināt skolēnu uzņēmību, realizējot neformālās mācīšanās aktivitātes, kas pilnveidos skolēnu personību, vispusīgu attīstību, cels skolēnu pašapziņu un palīdzēs apzināties savas spējas un prasmes, tiks īstenotas dažādas aktivitātes: foto orientēšanās, prāta spēles, apmeklētas snovborda un slidošanas nodarbības u.c. aktivitātes. Sadarbības partneris ir Blomes pamatskola.
  • “Mācīties būt”, iesniedzējs biedrība “Smiltenes jauniešu dome”. Projekta mērķis ir veicināt Smiltenes jauniešu personības izaugsmi, palīdzēt rast motivāciju mācīties, apgūt prasmi plānot savu laiku, izmantojot neformālās mācību metodes, dot iespēju socializēties ar vienaudžiem, sastrādāties komandā un uzklausīt sabiedrībā atpazīstamu personu pieredzes stāstus un mācīties no tiem. Projekta ietvaros ir paredzētas interaktīvās diskusijas, radošās darbnīcas, spēļu vakari, saliedēšanas izbraucieni. Sadarbības partneris ir Smiltenes vidusskola.

Katram  projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta  līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds).

Konkurss tika rīkots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)  ietvaros.

Informācija par projektu: www.pumpurs.lv

 

 

Ieva Dille,

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja