2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada skolu pašpārvalžu tikšanās Smiltenes vidusskolā

4.decembrī Smiltenes vidusskolas pašpārvalde sagaidīja savus kolēģus – citu novada skolu pašpārvaldes no Raunas, Apes, Gaujienas, Grundzāles, Palsmanes un Bilskas. Šīs tikšanās galvenais mērķis bija dalīties pieredzē par darbu un aktivitātēm savā skolā, izteikt viedokli par pozitīvo un uzlabojamo pašpārvaldes darbā, kā arī iepazīt vienam otru un sadraudzēties.
“Akvārija” tipa diskusijā jaunieši dalījās domās par to, kas viņus motivē šeit darboties, kas ir pati pozitīvākā atziņa, esot savas skolas ideju iniciatoriem un īstenotājiem, kādi ir galvenie izaicinājumi. Tāpat jaunieši kala lielus plānus un atļāvās pasapņot, ko viņi darītu savas skolas labā un tās vides uzlabošanā, ja vien būtu pieejami neierobežoti resursi.

Smiltenes vidusskolas pašpārvalde bija sagatavojusi prezentāciju, un skolas pašpārvaldes prezidente Alise Zvejniece pastāstīja par pašpārvaldes struktūru, galvenajiem pasākumiem un nākotnes iecerēm.

Jaunieši atzina, ka šādas tikšanās ir ļoti vērtīgas, tās iedvesmo, rada kopības sajūtu un sniedz iespēju kopīgu projektu idejām nākotnē.

Pašpārvaldes koordinatore Aiga Sorokina