2023. gada 23. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada pirmsskolas iestādēs turpinās darboties dežūrgrupas

2020.gada 7. maijā Ministru kabinets pagarināja ārkārtējo situāciju līdz 9. jūnijam, vienlaikus pieņemot lēmumu par pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu, taču izglītības jomā visu veidu mācību process Smiltenes novadā joprojām notiek attālināti, izņemot sporta profesionālās ievirzes izglītības programmas, kur var atsākt organizēt sporta treniņus un nodarbības, kā arī konsultācijas izglītojamiem, gatavojoties valsts pārbaudījumiem. Pirmsskolas izglītības iestādes turpinās strādāt dežūrgrupu režīmā. 

7. maija Ministru kabineta lēmums paredz, ka, ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, pirmsskolas iestādes kopā ar pašvaldībām var lemt, kā šajā mācību gadā organizēt 5-6 gadus vecu bērnu apmācību – klātienē vai attālināti. Ņemot vērā, ka ārkārtējā situācija valstī nav atcelta, kā arī inficēšanās risks ar koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 saglabājas, Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs 5-6 gadus vecu bērnu obligātās apmācības klātienē netiek atsāktas, turpinot mācību procesu attālināti. Sarunās ar izglītības iestāžu vadītājiem kā iespējamais laiks tiek apspriests augusts, kad varētu atsākties klātienes apmācības, taču par to pašvaldība lems kādā no tuvākajām domes sēdēm.

Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, rūpētos par darbinieku un bērnu veselību, Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs turpinās darboties dežūrgrupas, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kuriem nav iespējams citādi nodrošināt bērnu pieskatīšanu. Šā gada 12.maijā Smiltenes novada dome veica grozījumus 2020. gada 15. marta domes priekšsēdētāja rīkojumā Nr.3.19/48, kas paredz mainīt maksimālo bērnu skaitu vienā dežūrgrupā, to palielinot ne vairāk kā desmit bērni vienā grupā (līdz šim pašvaldība noteica maksimālo bērnu skaitu vienā grupā – ne vairāk kā pieci). Vecākiem tāpat kā līdz šim izglītības iestādei būs jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav atradušies ārzemēs, nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Bērnudārzos tiks pastiprināti piesardzības un epidemioloģiskie drošības pasākumi.

Lai gan no 12. maija ir mazināti ierobežojumi, obligāts nosacījums paliek visu fiziskās distancēšanās un epidemioloģisko drošības pasākumu stingra ievērošana ikdienā visās jomās arī turpmāk. Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju izturēties atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību un drošību! 

 

Sagatavoja,
Marita Mūze, sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto no PII “Pīlādzītis” attālinātās mācīšanās arhīva.