2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldības atbalsts mācību materiālu iegādei

Tuvojoties jaunajam 2020./2021.mācību gadam, Smiltenes novada pašvaldība projekta Nr. 1.15/293 “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros sarūpēja jaunus mācību materiālus latviešu valodas apguvei visām pašvaldības vispārizglītojošajām izglītības iestādēm un Smiltenes novada bērnu un ģimeņu atbalsta centram.

 

Lai veicinātu remigrantu ģimeņu bērnu integrāciju sabiedrībā, mācību procesā un izglītības iestādēs Smiltenes novada pašvaldība iegādājusies mācību līdzekļus valodas apguvei. Sarūpētie mācību līdzekļi satur daudzveidīgas metodikas, kuras sekmē klausīšanās, runāšanas prasmju attīstīšanu un pilnveido visus runas darbības veidus.

Iegādātie mācību materiāli ir piemēroti dažādām bērnu un jauniešu valodas prasmju pilnveidošanas vajadzībām, lai bērniem, kam ir valodas apguves barjeras, bilingvāli runājošiem bērniem, apmaiņas programmu bērniem no ārzemēm un bērniem, kas ir tikai mācību ceļa sākumā, varētu tikt sniegts nepieciešamais atbalsts un dažādas metodes, kā pilnveidot mācīšanās procesu, kā arī ieinteresētu mācību procesā.

Projekta ietvaros sarūpēti trīs mācību līdzekļi: spēle “Atver pasauli!”, didaktiskais izdales materiāls “Kabata” un valodas apguves uzdevumi “Karuselis”.

     

Mācību līdzeklis “Kabata”, sekmē klausīšanās un runāšanas prasmes, kā arī pilnveido visus runas darbības veidus, ar spēles “Atver pasauli!” palīdzību bērniem būs iespēja apgūt darbības vārdus, īpašības vārdus, dažādus sadzīvē nepieciešamus vārdus, ko kopīgi ar pedagogu vai paši savā starpā varēs izspēlēt četrās valodas apguves spēlēs un salikt septiņās puzlēs. Mācību līdzekļa “Karuselis” mērķis ir radīt pamatu valodas sistemātiskai apguvei, materiālu saturs aptver visus gadalaikus un sastāv no 12 tematiem, kuru nosaukumi ir vērsti uz bērna personību kā dabas un sociālās vides būtiskāko elementu. Katrā tematā mācību materiāls ir sadalīts atbilstoši valodas apguves uzdevumiem un ietver divas līdz trīs spēles, kurās tiek nostiprināta latviešu valodas saziņas prasme un sekmēta pareiza gramatisko formu lietošana.

Šī gada 25.augustā Palsmanes pagasta kultūras namā tika rīkots seminārs, kurā piedalījās 42 Smiltenes novada izglītības pedagogi un Latviešu valodas aģentūras pārstāvji, kas pastāstīja par  šo metodisko materiālu lietošanas nozīmi un palīdzēja pedagogiem izprast mācību līdzekļu lietošanas pamatus, lai tie tiktu izmantoti jēgpilni un mērķim, kam tie ir radīti. Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Birute Mežale atklāj: “Tā ir  brīnišķīga dāvana no Smiltenes novada pašvaldības, semināra ietvaros pedagogiem radās pavisam cits priekšstats par šo mācību līdzekļu lietošanu mācību procesā. Latviešu valodas aģentūras pārstāvji mācēja iedvesmot un motivēt pedagogus, lai tie mēģinātu izmantot dažādas pieejas valodas mācīšanas procesos, domāju visas Smiltenes novada vispārizglītojošās izglītības iestādes ir ieguvējas.”

 

Lai visiem bērniem ir pieejams atbalsts latviešu valodas apguvei, lai pedagogiem ir motivācija un prieks pilnveidot mācību procesu, lai Smiltenes novads turpina augt kā latviskākais Latvijas novads!

 

 

Informāciju sagatavoja,
Linda Beitika
Sabiedrisko attiecību speciāliste