2023. gada 3. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība uzsāks brīvpusdienu piegādi 1. – 9. klašu skolēniem ārkārtējās situācijas laikā

Lai atbalstītu Smiltenes novada ģimenes ārkārtējās situācijas laikā, Smiltenes novada dome š.g. 2.aprīļa ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu par brīvpusdienu piegādēm uz mājām 1.-9. klašu izglītojamiem.

Kā zināms, Smiltenes novada vispārizglītojošajās izglītības iestādēs 1.- 4.klašu izglītojamo ēdināšanai tiek saņemtas valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai, savukārt pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem nodrošina brīvpusdienas  5. – 9. klašu skolēniem. Tā kā izglītības iestādēs mācības notiek attālināti, pašvaldība ir radusi risinājumu, kā sniegt atbalstu ģimenēm un turpināt nodrošināt ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu arī ārkārtējās situācijas laikā. Tāpat tiek sniegts atbalsts skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, jo, ņemot vērā, ka klātienē nenotiek mācības, vairāku uzņēmumu darbība ir apturēta.   

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš: “Laikā, kad šobrīd ir tik daudz ierobežojumu – darbs jāveic no mājas, bērni neapmeklē izglītības iestādes un mācības notiek attālināti, ir ierobežojumi apmeklēt publiskas vietas un ģimenēm ir saspringts ikdienas režīms –  pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par brīvpusdienu piegādi 1.- 9. klašu skolēniem, lai bērni saņemtu svaigi gatavotu ēdienu vai pārtikas pakas, lai sniegtu atbalstu un kaut nedaudz atvieglotu ģimenēm šīs ikdienas gaitas. Aicinu jebkuru ģimeni, kura jūt vajadzību saņemt pašvaldības palīdzību, pieteikties un izmantot šo iespēju.”

Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina: “Skolēnu vecāki nesen veiktajā aptaujā atzina, ka viņiem liels atbalsts šajā laikā būtu brīvpusdienas, ko Smiltenes novada 1.- 9.klašu skolēni mācību laikā saņēma ar valsts un pašvaldības atbalstu. Šī ir jauna situācija mums visiem. Ir vecāki, kuri joprojām turpina ilgas stundas strādāt ārpus mājām, ir ģimenes, kurās ievērojami samazinājušies iztikas līdzekļi. Arī tad, ja tētis un mamma strādā attālināti, vienlaikus atbalstot skolēnus mācībās, ģimenes ikdienu ievērojami atvieglotu tas, ja vismaz reizi dienā bērniem tiktu nodrošinātas pusdienas. Šajā laikā mums ir jābūt savstarpēji atbalstošiem, un šis būs mazs, bet ļoti praktisks atbalsts no izglītības iestādes un pašvaldības.”

Pieņemtais lēmums paredz brīvpusdienas tiem 1.-9.klašu izglītojamiem, kuriem dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novadā.  Izglītības iestāžu vadītājam, aptaujājot vecākus, ir iespēja izvēlēties brīvpusdienu nodrošināšanas veidu – veikt svaigi pagatavotu brīvpusdienu piegādi izglītojamiem mājās katru darba dienu vai pārtikas paku piegādi vienu reizi nedēļā. Ēdienu komplektēšanu Smiltenē veiks SIA “Vibo”  un SIA “Draugs SD”, pagastos izglītības iestāžu virtuves, savukārt piegādes veiks ar pašvaldības transportiem pēc teritoriālā principa. 

Brīvpusdienu piegādes tiks uzsāktas ar š.g. 6.aprīli tiem 1.-9. klašu skolēniem, kuru vecāki atsaucās uz izglītības iestāžu aicinājumu par pusdienu piegādi ārkārtējās situācijas laikā. Līdz ar to pirmajā nedēļā kopumā plānots veikt piegādes vairāk kā 500 izglītojamiem. Pusdienu/pārtikas paku piegādes tiks veiktas skolēnu uz dzīvesvietu adresēm. Pusdienas tiks piegādātas Smiltenes pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē: lielākajā daļā Smiltenes pagasta (Kalnamuiža, Kamaldiņa, Jaunbilska, Brutuļi, Grotūzis, Mācītājmuiža, u.c.), kā arī Saltupos, Silvā, Vidzemē. Piegādes teritorijas noteiktas, sadarbojoties Izglītības pārvaldei un izglītības iestāžu vadītājiem un balstoties uz vecāku pieprasījumu un tehniskajām iespējām –  pagatavot transportējamas pusdienas un operatīvi piegādāt sagatavotu pārtiku, ievērojot higiēnas prasības. Savukārt pārtikas paku piegādes tiks veiktas skolēniem pagastos.  

Par brīvpusdienu piegādes laikiem, maršrutiem un pieteikšanās termiņiem skolēniem informācija tiks nodota tiešsaistes mācību platformā E-klase, ko veiks katra izglītības iestāde.  Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar klases audzinātāju vai izglītības iestādes vadītāju.

Brīvpusdienu izdales procesa laikā darbinieki stingri ievēros ārkārtējās situācijas laikā noteiktās prasības, tai skaitā par aizsarglīdzekļu lietošanu un 2 metru distances ievērošanu.  Aicinām arī skolēnus pēc pusdienu saņemšanas ievērot visas higiēnas prasības, pirms ēšanas nomazgājot rokas, kā arī, ja tiek novēroti, kādi saslimšanas simptomi, par to iepriekš informēt izglītības iestādi vai uzticēt saņemšanu kādam citam ģimenes loceklim.     

Pašvaldībai un izglītības iestādēm šī būs jauna pieredze, vienlaicīgi tas ir sarežģīts process ar ļoti daudz iesaistītām personām, kurām jāstrādā ļoti koordinēti, tāpēc aicinām vecākus un skolēnus būt saprotošiem, ja pirmajā nedēļā notiek aizkavēšanās piegādes procesā. Skolēnus vai vecākus aicinām nekavēties un ātri  paņemt pievesto pārtiku, lai viss process varētu noritēt operatīvi un netiktu kavētas nākamās piegādes. Lai mums kopā izdodas!

Papildus informējam, ka Ministru kabinets 31. martā izdeva  rīkojumu Nr. 140, kas nosaka, ka pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām var izlietot 1.- 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, bet neizmantotos brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus pašvaldība ir tiesīga izlietot 5.- 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

Smiltenes novada domes š.g. 2.aprīļa lēmums paredz, ka brīvpusdienu piegādes tiks veiktas visiem novada 1.-9. klašu izglītojamiem. Ar lēmumu var iepazīties ŠEIT

Plašāka informācija par valdības pieņemtiem lēmumiem sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, skatīt šeit: https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

 

Sagatavoja:

Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste