2024. gada 24. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība uzsāk pārtikas paku piegādi skolēniem (Papildināts)

Līdzīgi kā šī gada pavasarī, lai atbalstītu Smiltenes novada ģimenes ārkārtējās situācijas laikā, no 13.novembra ir uzsākta ēdināšanas pakalpojumu sniegšana izglītojamiem. 

Ārkārtējās situācijas laikā pašvaldība nodrošinās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, piegādājot skolēniem pārtikas pakas vienu reizi nedēļā, kuras tiek komplektētas atbilstoši pusdienu izmaksām nedēļā (finanšu līdzekļu apmērs vienam izglītojamam brīvpusdienām ir 1,42 EUR dienā). Pārtikas pakas saņems skolēni, kuri ir deklarēti Smiltenes novada pašvaldības teritorijā. Pirmajā nedēļā plānotas 548 pārtiku paku piegādes skolēniem, no tiem  351 – Smiltenē un tās apkārtnē,  197 skolēniem pagastos.

Pārtikas paku piegāde ārkārtējās situācijas laikā tiek uzsākta tiem izglītojamiem, kuriem ir noteiks attālinātais mācību process:

  • Visiem 7. – 9. klašu skolēniem;
  • Visiem 5. – 6. klašu skolēniem, ja izglītības iestāde, ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) rekomendācijas, ir pieņēmusi lēmumu par attālināto mācību procesa organizēšanu;
  • Tiem 10. – 12. klašu skolēniem, kuriem ir piešķirtas brīvpusdienas;
  • Papildināts: visiem 1.-4. klases skolēniem, ja izglītības iestāde, ņemot vērā konkrētus un tiešus COVID-19 infekcijas izplatīšanās draudus un  Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas, ir pieņēmusi lēmumu par pilnībā attālinātu izglītības procesa organizēšanu izglītības iestādē (Smiltenes novada domes 17.11.2020. ārkārtas sēdes lēmums nr. 648).
  • Papildināts: Smiltenes novada speciālā pamatskola pārtikas paku piegādi nodrošina Smiltenes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem izglītības iestādes izglītojamajiem, ja ir pieņemts lēmums par pilnībā attālinātu izglītības procesa organizēšanu (Smiltenes novada domes 17.11.2020. ārkārtas sēdes lēmums nr. 649).
  • Pārtikas paku piegādes tiek veiktas uz skolēnu dzīvesvietu adresēm ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Aicinām vecākus izglītības iestādēm norādīt precīzus datus par piegādes saņemšanas adresi un kontakttālruni;
  • Piegādes teritorijas noteiktas, sadarbojoties Izglītības pārvaldei un izglītības iestāžu vadītājiem, balstoties uz vecāku pieprasījumu. Par piegādes laikiem, maršrutiem un pieteikšanās termiņiem skolēniem informācija tiek nodota tiešsaistes mācību platformā e-klase, kurā aktuālo informāciju ziņo katra izglītības iestāde.  Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar klases audzinātāju vai izglītības iestādes vadītāju;
  • Daudzbērnu, maznodrošināto, trūcīgo ģimeņu vecāki, kuru bērni mācās novada pirmsskolas izglītības iestādēs vai 10.-12.klasē, kā arī jebkura krīzē nonākusi ģimene par atbalsta iespējām (krīzes pabalstu vai pārtikas paku saņemšanu) var sazināties ar Smiltenes novada domes Sociālo dienestu. Tālrunis saziņai  26362282, e pasts: [email protected]

Aicinām vecākus un skolēnus būt saprotošiem, ja notiek aizkavēšanās piegādes procesā.

Esiet atbildīgi pret savu un savu līdzcilvēku veselību, ja noteikta mājas karantīna vai ir noteikts kontaktpersonas statuss un ja nav iespējams vienā mājsaimniecībā izolēties no mājas karantīnā nozīmētas personas, apmeklēt izglītības iestādi, darba vietu visiem  ģimenes vai mājsaimniecības locekļiem nerekomendē. Nepadraudi savu un citu veselību, paliec mājās un ievēro SPKC un ģimenes ārstu norādījumus!

 

Sagatavoja: Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste