2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība pirmo reizi piešķirs stipendiju topošajiem speciālistiem

Lai veicinātu studējošo jauniešu piesaisti Smiltenes novada pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, ilgtermiņā nodrošinot novadu ar augsti kvalificētiem speciālistiem, 2023. gadā Smiltenes novada pašvaldība pirmo reizi aicinās studentus pieteikties uz pašvaldības stipendiju.

Šajā gadā uz stipendiju var pretendēt topošie:

  • ārsta palīgi (feldšeri),
  • izglītības atbalsta speciālisti (izglītības psihologs un skolotājs logopēds),
  • dabaszinātņu mācību jomas priekšmetu (bioloģija, dabaszinības, fizika, ģeogrāfija, ķīmija) skolotāji.

Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 39/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” uz pašvaldības stipendiju 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas var pretendēt studenti, kuri sekmīgi apgūst pilna vai nepilna laika augstākās izglītības vai pilna vai nepilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un ir attiecīgās studiju programmas pēdējā akadēmiskā studiju gada students.

Lai pretendētu uz pašvaldības stipendiju, studentam jāiesniedz šādi dokumenti:

iesniegums par stipendijas piešķiršanu;

– izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina, ka pretendents apgūst studiju programmu šajā izglītības iestādē, norādot specialitāti (kvalifikāciju, profesiju), kuru pretendents apgūst studiju programmas ietvaros, studiju programmas uzsākšanas un paredzamo beigšanas datumu;

– izziņa no augstākās izglītības iestādes par pretendenta studiju programmas sekmīgu izpildi;

– pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas ar Pašvaldību un potenciālo darba devēju – Pašvaldības iestādi vai kapitālsabiedrību un veikt noteikto darbu specialitātē vismaz trīs gadus pēc studiju programmas pabeigšanas.

Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus aicinām iesniegt no 2023. gada 1. augusta līdz 20. augustam:

  • klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV – 4729, vai
  • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot Pašvaldības oficiālo e-adresi, vai
  • ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi – [email protected]

Ar stipendiju piešķiršanas nosacījumiem un noteikto kārtību iespējams iepazīties pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos Nr. 39/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību”, kas publicēti tīmekļa vietnē: Par Smiltenes novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību (likumi.lv)

Smiltenes novada pašvaldības Kancelejas un personāla nodaļa