2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība pateicas skolotājiem

Dvēsele zin, cik jūra plaša,
Dvēsele zina, cik daba liela,
Dvēsele zina, cik saule karsta,
Dvēsele zina, cik debess dziļa.
Vēl tikai vienu dvēsele nezin,
Cik tā pati, skaista dziļa…

/Rainis/

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš un Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs 5. oktobrī – Starptautiskajā skolotāju dienā – sumināja novada skolotājus – konkursa “Par sasniegumiem izglītībā” laureātus un pedagogus, kuri šogad svin 10, 20, 30 un 40 gadu darba jubilejas.

Vissirsnīgākie sveicieni Smiltenes vidusskolas direktorei Ilzei Verginai, saņemot Smiltenes novada pašvaldības konkursa “Par sasniegumiem izglītībā” balvu nominācijā “Izglītības iestādes vadīšana”!

Skolas renovācija, jaunā korpusa un internāta ēkas celtniecība un kabinetu aprīkošana atbilstoši mūsdienīgai mācību videi, mācību darba organizēšana Covid – 19 pandēmijas apstākļos, skolas akreditācija – tie ir tikai daži no izaicinājumiem, ar kuriem pēdējos gados nācies tikt galā Smiltenes vidusskolas direktorei. Viņa bija arī viena no pirmajām novadā, kas aktīvi palīdzēja, risinot Ukrainas bēgļu izmitināšanas jautājumu. Kā atzīst kolēģi: Ilze Vergina prot mobilizēt kolektīvu augstu mērķu sasniegšanai un nodrošina mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības iestādes vadību augstā līmenī.

No sirds lepojamies un priecājamies kopā ar ilggadējām skolotājām Intu Purgali un Inesi Lipstoku, saņemot Smiltenes novada pašvaldības konkursa “Par sasniegumiem izglītībā” balvu nominācijā “Mācību darbs”.

Apsveicam un pateicamies par ieguldīto darbu ilggadējai skolotājai Dainai Zelmenei, kura konkursā saņēma balvu “Atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem.

Būt daudzpusīgām, radošām, mērķtiecīgām, prasīgām un reizē sirsnīgām, katrā skolēnā saskatot viņa talantus un izaugsmes iespējas, tas ir sirds aicinājums, kuram veltītās stundas nekad nav tikušas skaitītas. Skolotāju godprātīgais darbs skolēnu izglītošanā, prasmīgā sadarbība ar vecākiem un kolēģiem rosinājusi, ka izaugusi zinoša un atbildīga jaunā paaudze, kuras sasniegumi augstu novērtēti gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.

Smiltenes vidusskolas skolotāji Antra Alksne, Vera Rācene, Inga Zariņa, Elita Babra, Gunta Dzērve, Inese Lipstoka un Jānis Celmiņš darbam skolā dāvājuši 40 mūža gadus. Skolotājas Elita Tilčika un Ingūna Kudlāne skolā nostrādājušas 30 gadus. Skolotāji Andris Karlsons un Inese Rieksta šogad svin 20, bet Elīna Kubuliņa – Vilne – 10 darba gadu jubileju.

Paldies ikvienam skolotājam par mūsu skolēnu izaugsmē ieguldīto darbu un mīlestību!

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Baiba Jansone