2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Pagarināta pieteikšanās vakantajam Izglītības psihologa amatam Smiltenes novada pašvaldībā

Smiltenes novada pašvaldība

 izsludina konkursu uz

IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGA

amatu

uz nenoteiktu laiku, pilnu slodzi

Galvenie amata pienākumi:

 • izglītības psihologa pakalpojumu sniegšana Smiltenes pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm;
 • veikt bērnu psiholoģisko izpēti, t.sk., izglītojamā novērošanu mācību procesā un ārpus tā;
 • konsultēt izglītības iestāžu pedagogus, audzēkņus un viņu vecākus audzēkņa psiholoģisko problēmu gadījumos;
 • sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma;
 •  sniegt atbalstu izglītojamajiem adaptācijas procesā;
 •  kārtot dokumentāciju atbilstoši noteiktajām prasībām.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • tiesības veikt psihologa profesionālo darbību atbilstoši Psihologu likuma 3.pantam, kā arī ir reģistrēts Psihologu reģistrā;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte; spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;
 • „B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Smiltenē, Dārza iela 11;
 • mēnešalgu 1100 EUR mēnesī  pirms nodokļu nomaksas;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • labus darba apstākļus.

Dokumentus: CV ar norādēm par atsauksmēm, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli lūdzu iesniegt elektroniski pa e-epastu: [email protected]  līdz 2023. gada 19. martam. Tel. informācijai 64707579.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.