2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas, norises un laureātu apbalvošanas kārtība

2023. gada 26. jūlijā Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē nolēma apstiprināt „Smiltenes novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas, norises un laureātu apbalvošanas kārtības” noteikumus, kuri nosaka rīcību, kādā tiks organizētas mācību priekšmetu olimpiādes.

Olimpiāžu mērķis ir apzināt talantīgos skolēnus, sekmēt viņu interesi un attīstību padziļinātā mācību priekšmeta apguvē, veicinot skolēnu konkurētspēju reģiona, valsts un starptautiskā mērogā.

Ik gadu rudens izskaņā sākas mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu maratons. Skolēniem tiek piedāvātas iespējas apliecināt savas zināšanas un prasmes dažādās mācību jomās. Mācību olimpiādes gan skolēniem, gan pedagogiem kalpo kā atskaites punkts, kad atskatīties uz paveikto un nospraust jaunus mērķus, tas ir intensīvs savas varēšanas, uzdrīkstēšanās un zināšanu pārbaudes periods.

Jaunie noteikumi paredz arī naudas balvas līdz 50 eiro vērtībā skolēniem un pedagogiem, kas sagatavo godalgotos dalībniekus olimpiādei. Naudas balvas tiks izmaksātas vienu reizi mācību gada noslēgumā. Ja viens skolēns ieguvis vairākas godalgotas vietas vai atzinības, naudas balvas tiks summētas kopā.

 

Sagatavoja

Laura Grīnvalde

Smiltenes novada pašvaldības Digitālā mārketinga un komunikācijas speciālists