2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada Izglītības pārvalde turpina jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu

2019.gada maija noslēgumā Izglītības pārvalde uzsāka brīvprātīgā darba organizēšanu Smiltenes novadā. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts – “Atbalsts darbā ar jaunatni sistēmas izveidei Smiltenes novadā”, īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros.

Projekta mērķis – izveidot un ieviest brīvprātīgā darba sistēmu Smiltenes novadā, kur jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem, būtu iespēja gūt reālu darba pieredzi, kas būtu atbilstoša “Brīvprātīgā darba likumā” noteiktajām prasībām.  Apliecinot brīvprātīgajā darbā gūto pieredzi, būtu iespējams sniegt pārskatāmu, salīdzināmu un ticamu informāciju par veiktajiem pienākumiem, kā arī “pieredzes apguves” laiku un tā ietvaros gūtajām un pilnveidotajām prasmēm.

“Jauniešu brīvprātīgā darba” sistēmas uzdevums ir nodrošināt jauniešiem iespēju apgūt darba pieredzi, neatkarīgi no  jebkādiem sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem ierobežojumiem. Iegūt jaunas zināšanas, prasmes, dažnedažādas sociālās iemaņas un profesionālo pieredzi, novērtēs jebkurš, ambiciozs, uz attīstību un pilnveidi vērsts jaunietis.

Lai kļūtu par brīvprātīgo darbinieku Smiltenes novadā jaunietim nepieciešams:

  • Iepazīties ar nolikumu ‘’ Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā’’
  • Aizpildīt ‘’Pieteikuma anketu brīvprātīgā darba veikšanai’’, tādējādi reģistrējoties Smiltenes novada brīvprātīgo darbinieku datu bāzē.
  • Ja jaunietim vēl nav 17 gadu Smiltenes novada Izglītības pārvaldē jāiesniedz ‘’Rakstisku vecāku vai aizbildņa atļauju’’.
  • Izglītības pārvaldē saņemt ‘’Brīvprātīgā darba stundu uzskaites grāmatiņu’’.
  • Noslēgt ‘’Līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu’’ ar brīvprātīgā darba devēju. Informāciju par brīvprātīgā darba devējiem var iegūt Izglītības pārvaldē.
  • Krāt stundas un saņemt ‘’Smiltenes novada domes apliecinājumu’’ par nostrādātajām stundām reizi gadā Brīvprātīgo godināšanas pasākumā. Apliecinājums būs kā pierādījums iegūtajai pieredzei, prasmēm un iemaņām, kuru varēs pievienot CV.

Projektam sākoties, tika izstrādātas anketas un izdalītas visās Smiltenes novada skolās, lai apzinātu jauniešu vēlmes un vajadzības. Apkopojot rezultātus, tika secināts, ka lielākā daļa no jauniešiem ir gatavi iesaistīties brīvprātīgajā darbā un labprātāk vēlētos darboties tieši sporta un tūrisma jomās. Vienlīdzīgi jaunieši ir izteikuši vēlmi darboties arī izglītības un kultūras jomā.

Projekta laikā Izglītības pārvaldes darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Gulbenes novada jauniešu centru ‘’Bāze’’, kur iepazinās ar personālu un piedāvātajām iespējām jauniešiem, kā arī lai veidotu sadarbību brīvprātīgā darba popularizēšanā un veicināšanā.

Izglītības pārvaldes pārstāvji 16. septembrī devās uz konferenci “Nākamais solis darbā ar jaunatni: lobijs un interešu pārstāvība” Rīgā, kur tika prezentēti projekta “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei Smiltenes novadā” rezultāti, kas sasniegti ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam atbalstu. Izglītības un zinātnes ministrija un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra atzinīgi vērtē Smiltenes novada Izglītības pārvaldes darbinieku veikumu un projektā sasniegtos rezultātus un aicina arī turpmāk aktīvi iesaistīties jaunatnes politikas attīstības veicināšanā, kopā plānojot aktivitātes jaunatnes jomā arī jaunajā novadā pēc Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas.

 

Projektā brīvprātīgo darbu veic 14 jaunieši, bet, neskatoties uz to, ka projekts jau 1. oktobrī noslēdzas, brīvprātīgais darbs turpinās un 2021. gada februārī Izglītības pārvalde rīkos svinīgu pasākumu, lai publiski sveiktu visus brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, par nostrādātām 50 un vairāk stundām izsniedzot apliecinājumus.

 

 

Informāciju sagatavoja,

Smiltenes novada domes Izglītības pārvalde