2023. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz Smiltenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķa amatu

Smiltenes novada Izglītības pārvalde

 izsludina konkursu uz

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķa

amatu

uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt informācijas apmaiņu starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, citām ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm, pašvaldību un izglītības iestādēm;
 • sniegt metodisko atbalstu pamatskolas un vidusskolas izglītības iestādēm pedagoģiskā procesa organizēšanai un izglītības programmu izstrādē;
 • konsultēt novada pamatskolas un vidusskolas pedagoģiskos darbiniekus jautājumos par pedagogu tālākizglītību un prasībām pedagogu profesionālajai kvalifikācijai;
 • nodrošināt pamatskolas un vidusskolas izglītības programmu īstenošanas uzraudzību, izvērtēt darba procesa rezultātus un veikt pasākumus izglītības kvalitātes nodrošināšanai;
 • sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai komiteju, domes sēdēs;
 • Apkopot un analizēt valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu rezultātus;
 • Sekmēt iekļaujošas izglītības īstenošanu un speciālās izglītības pieejamību novadā.

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • augstākā vai augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība;
 • vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru;
 • vēlama pieredze darbā ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS) un DVS Namejs;
 • prasme sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja pieņemt konkrētus lēmumus, analizēt un izvērtēt dažādus jautājumus.

 

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Smiltenē, Dārza ielā 11;
 • mēnešalgu sākot no 1150 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • labus darba apstākļus profesionālā un draudzīgā kolektīvā.

Dokumentus: CV ar norādēm par atsauksmēm, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, motivācijas vēstuli uz 1 (vienas) A4 lapas, lūdzu iesniegt elektroniski pa e-pastu: [email protected]  līdz 2022.gada 31.maijam. Tel. informācijai 26118342.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.