2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz Palsmanes pamatskolas direktora amatu

Smiltenes novada pašvaldība

 izsludina konkursu uz

Palsmanes pamatskolas direktora

amatu

uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un vadīt iestādes darbību atbilstoši reglamentējošiem normatīviem aktiem;
 • nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu;
 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu;
 • sagatavot un iesniegt budžeta pieprasījumu, slēgt nepieciešamos saimnieciskos līgumus;
 • organizēt un nodrošināt izglītības iestādei nodotā nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • izglītība atbilstoši normatīvajos aktos izglītības iestādes vadītājam noteiktajām prasībām;
 • vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru;
 • vēlama pieredze darbā ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS) un e-klase.lv;
 • zināšanas un izpratne par mūsdienīgiem izglītības attīstības un vadības procesiem un izglītības iestāžu finansēšanas jautājumiem;
 • prasme sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • prasme izteikt un aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, komandas vadības prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes atbildīgu darbu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Palsmanē, Palsmanes pagastā;
 • mēnešalgu sākot no 1169 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • labus darba apstākļus.

Dokumentus: CV ar norādēm par atsauksmēm, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, motivācijas vēstuli, redzējumu/vīziju par Palsmanes pamatskolas attīstību uz 1 (vienas) A4 lapas, lūdzu iesniegt elektroniski pa epastu: [email protected]  līdz 2022.gada 12. jūnijam. Tel. informācijai 26118342.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.