2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada Izglītības pārvalde atsāk jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu

Šī gada pavasara sākumā Izglītības pārvalde uzsāka brīvprātīgā darba organizēšanu Smiltenes novadā. Lai arī neparedzētie notikumi Latvijā un pasaulē ieviesa korekcijas darbu kārtībā, šobrīd tiek atsākta Jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana Smiltenes novadā.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts –  “Atbalsts darbā ar jaunatni sistēmas izveidei Smiltenes novadā”, īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros.  Projekta mērķis ir izveidot un ieviest brīvprātīgā darba sistēmu Smiltenes novadā, kur jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tiek nodrošināta iespēja gūt reālu darba pieredzi, kas būtu atbilstoša “Brīvprātīgā darba likumā” noteiktajām prasībām.

Apliecinot brīvprātīgajā darbā gūto pieredzi, iespējams sniegt pārskatāmu, salīdzināmu un ticamu informāciju par darba gaitā veiktajiem pienākumiem, kā arī “pieredzes apguves” laiku un tā ietvaros gūtajām un pilnveidotajām prasmēm. Tas ir brīnišķīgs pielikums katra jaunieša pieredzes aprakstam jeb CV.

“Jauniešu brīvprātīgā darba” sistēmas uzdevums ir nodrošināt jauniešiem iespēju apgūt darba pieredzi, neatkarīgi no  jebkādiem sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem ierobežojumiem. Iegūt jaunas zināšanas, prasmes, dažnedažādas sociālās iemaņas un profesionālo pieredzi, novērtēs jebkurš ambiciozs, uz attīstību un pilnveidi vērsts jaunietis.

Kā kļūt par brīvprātīgo darbinieku Smiltenes novadā:

  1. Smiltenes novada mājas lapā pieejama “Pieteikuma anketa brīvprātīgā darba veikšanai”, kuru aizpildot personai ir iespējams reģistrēties Smiltenes novada brīvprātīgo darbinieku datu bāzē.
  2. Piereģistrētajām personām, Izglītības pārvalde izsniedz “Brīvprātīgā darba stundu uzskaites grāmatiņu”, kurā tiks reģistrēts “pieredzes apguves” periods un darba devējs.
  3. Personai, kas vēl nav sasniegusi 17 gadu vecumu, Izglītības pārvaldē jāiesniedz rakstiska vecāku vai pārstāvošā aizbildņa atļauja.

Informāciju par brīvprātīgā darba devējiem iespējams iegūt Smiltenes novada Izglītības pārvaldē. Noslēdzot līgumu ar brīvprātīgā darba devējiem un krājot stundas savā darbu uzskaites grāmatiņā, reizi gadā iespējams saņemt “Smiltenes novada domes apliecinājumu”. Tas ir rakstisks pierādījums par apgūtajām prasmēm, iemaņām un pieredzi, kuru turpmāk var pievienot savam pieredzes aprakstam, jeb CV.

 

 

Informāciju sagatavoja,
Linda Beitika
Sabiedrisko attiecību speciāliste