2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada Izglītības pārvalde aicina jauniešus vasarā iesaistīties brīvprātīgajā darbā

Līdz ar vasaras brīvlaika sākumu, Smiltenes novada Izglītības pārvaldes aicina jauniešus iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Šobrīd vairāki jaunieši jau strādā Smiltenes novadā kā brīvprātīgā darba veicēji.

Brīvprātīgā darba likums nosaka, ka brīvprātīgo darbu ir tiesības organizēt:

1) biedrībām un nodibinājumiem, tai skaitā arodbiedrībām un to apvienībām;

2) valsts un pašvaldību iestādēm;

3) politiskajām partijām un to apvienībām;

4) sociālajiem uzņēmumiem.

Lai kļūtu par brīvprātīgo Smiltenes novadā, ir jāiepazīstas ar brīvprātīgā darba nolikumu, jāaizpilda pieteikuma anketa brīvprātīgā darba veikšanai (jauniešiem no 13 – 16 gadu vecumam jāiesniedz arī rakstiska vecāku vai aizbildņa atļauja), Izglītības pārvaldē jāsaņem Brīvprātīgā darba stundu uzskaites grāmatiņa un jānoslēdz līgums ar brīvprātīgā darba devēju. Nepieciešamie dokumenti pieejami Izglītības pārvaldes mājaslapā https://izglitiba.smiltenesnovads.lv/brivpratigais-darbs/ vai Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldē Dārza ielā 11, Smiltenē.

Jāpiebilst, ka brīvprātīgā darba veicējs neaizstāj nodarbināto un brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā, kā arī tam nav peļņas gūšanas nolūka.

Jautājumu gadījumā var sazināties ar Smiltenes novada Izglītības pārvaldi: [email protected] vai 64707579.

 

Informāciju sagatavoja

Smiltenes novada domes

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

Līga Ice