2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku, MA vadītāju gada noslēguma pasākums

’’Paldies’’. Tie ir 7 burti. Mazs vārds.

Bet dod tik daudz…

Ar pozitīvām emocijām un dzirkstošu prieku rotāti, aizvadīti Ziemassvētku pasākumi izglītības iestādēs.

 Semestra noslēgums ir ļoti saspringts un darbīgs, apkopojot sasniegtos rezultātus un radot svētkus katram audzēknim un vecākam. Gatavojoties svētkiem, strādā viss izglītības iestādes kolektīvs, bet ikdienas steigā un kņadā bieži to nepamanām un piemirstam pateikt ‘’paldies!’’.

Lai atskatītos uz paveikto Smiltenes novada Izglītības pārvalde tradicionāli ik gadu organizē ‘’Gada noslēguma pasākumu izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodisko apvienību vadītājiem’’, kas notika 2019. gada 27. decembrī viesu namā ‘’Pļavnas’’, Drustu pagastā, Raunas novadā. Sakām lielu paldies, viesu nama saimniekiem, par atsaucību un sirsnīgo uzņemšanu, kas ar svētku rotājumiem un Ziemassvētku izstādi uzbūra svētku noskaņu. Papildus svētku sajūtu radīja muzikāls sveiciens grupas ‘’Baltie lāči’’ izpildījumā, kuru atraktivitāte un visiem zināmas melodijas rosināja dziedāt līdz.

Apškrūma raksta: „Mūžīgas ir bērnības Ziemassvētku eglītes, tās nenokalst, viņu svecītes dvēseli silda tik daudzreiz, kad salst. Mūžīgas ir Ziemassvētku eglītes, laimes sajūtu atgriezt tās var, vismīļāko vārdu sasildīts, kad mājās nāk svētvakars.” Tas atnāca, tiešām klāt bija un atnesa Gaismu arī Jaunajam 2020. gadam. Novēlam visiem lai Jaunajā gadā ticība saviem sapņiem un mērķtiecība, pacietība un izturība tos piepildīt!

Smiltenes novada domes Izglītības pārvalde