2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada izglītības iestāžu darbinieki aicināti iesniegt pieteikumus otrajai metodisko izstrādņu skatei

Smiltenes novada Izglītības pārvalde otro gadu izsludina konkursu “Metodisko izstrādņu skate Smiltenes novadā 2024”. Konkursa mērķis ir popularizēt izglītības iestāžu darbinieku profesionalitāti un radošo darbību, kā arī sekmēt novitāti, pedagogu pieredzes apmaiņu un redzesloka paplašināšanu.

Metodisko izstrādņu skatē var piedalīties ikviens Smiltenes novada vispārējās, speciālās, interešu un profesionālās izglītības iestādes darbinieks. Savu metodisko izstrādni var iesniegt dažādās formās – gan individuāli, gan kā kolektīva kopdarbu.

Labākās metodiskās izstrādnes tiks prezentētas pedagogu konferencē 22. augustā, kā arī autors vai to kolektīvs saņems naudas balvu 210 eiro apmērā (ieskaitot PVN).

Metodisko izstrādni var iesniegt no šī gada 15. marta līdz 30. aprīlim:

  • drukātā formā, klātienē – Izglītības pārvaldes ēkā, Dārza ielā 11, Smiltenē;
  • elektroniski, sūtot uz e-pastu [email protected].

Izstrādne var būt:

– pedagogiem paredzēts palīglīdzeklis, kurā tiek analizēts mācību materiāla saturs, skaidroti mācīšanās un mācīšanas paņēmieni, metodes un pieejas, kas palīdz pedagogiem labāk saprast mācību grāmatu teorētiskos aspektus un praktiskā pielietojuma iespējas;

– metodiska publikācija, kas satur strukturētu un smalki aprakstītu mācību nodarbības vai pasākuma gaitu, sasniedzamos rezultātus u. c.;

– publikācija, kas apraksta formas, līdzekļus, dažādas mācību metodes, mūsdienu pedagoģisko tehnoloģiju elementus vai apmācības un audzināšanas tehnoloģiju kopumā.

Metodiskā izstrādne var iekļaut:

– nodarbības, vairāku nodarbību sērijas, programmas tēmas apguves materiālu;

– spēles, rotaļas, dažādus didaktiskos materiālus;

– apmācības, audzināšanas formas, līdzekļu aprakstus – vārdnīcas, grāmatas, albumus, plakātus, mācību kartes, tabulas, shēmas, videofilmas, audio ierakstus, informatīvo tehnoloģiju līdzekļus u. c.;

–  praktisko uzdevumu un vingrinājumu krājumus, diagnosticējošo materiālu komplektu un to izmantošanas instrukciju.

Ar metodisko izstrādņu skates nolikumu, plašāku informāciju var iepazīties ŠEIT.

Video atskats uz aizvadītā gada skates noslēgumu:

 

Sagatavoja:

Pārsla Kupriša

Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas speciāliste