2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada izglītības iestādes saņem savus 2019.gada ietaupījumus

Smiltenes novada skolas, kas 2019. gadā piedalījās programmā “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” un tās ietvaros samazināja savas izglītības iestādes enerģijas patēriņu šī gada septembrī saņem ietaupīto naudas summu, lai turpinātu motivēt skolēnus domāt videi draudzīgi un izmantot pieejamos energoresursus efektīvi.  

 

Programmas “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” ietvaros Vidzemes plānošanas reģions izstrādāja mācību materiālus par dažādām enerģijas taupīšanas iespējām, kas ietver tēmas: Enerģijas patēriņš ēkās; Apkure; Elektrība; Enerģijas veidi; Klimata pārmaiņas; Apgaismojums; Ventilācija; Ūdens; Energoplānošana; Atkritumi. To mērķis ir sniegt saturisku un metodisku atbalstu pedagogiem, skolēnu motivēšanā un sagatavošanā, kļūstot par zinošiem un atbildīgiem enerģijas izmantotājiem.

 

Arī šajā gadā Smiltenes novada pašvaldība aicina Smiltenes novada izglītības iestādes un tās audzēkņus domāt zaļi, sekot līdzi efektīvam enerģijas patēriņam gan skolā, gan apgūtās prasmes izmantot savā ģimenē. Lai novērtētu novada skolu projekta aktivitātes un motivētu skolēnus aizvien vairāk pievērst uzmanību enerģijas efektīvas izmantošanas iespējām un domāt par dabai draudzīgu vidi, pašvaldība savām izglītības iestādēm dod iespēju 2019. gadā ietaupīto naudas summu izmantot pēc saviem ieskatiem skolas energoefektivitātes uzlabošanai un jauna aprīkojuma vai nepieciešamo iekārtu iegādei.  

 

To skolu skolēni un pedagogi, kas aizrautīgi apgūst šīs jaunās zināšanas un meklē veidus kā sasniegt rezultātu, secina ka ar pavisam vienkāršu paradumu maiņu ir iespējams ietekmēt lielas lietas – ja visi efektīvi lietotu pieejamos energoresursus, ietaupījumi būtu vēl ievērojamāki.  

 

Gada laikā Smiltenes novada izglītības iestādēm izdevies ietaupīt kopumā 2288.71 EUR, samazinot enerģijas patēriņu iestādēs, kur vislielākos ietaupījumus sasniedza Launkalnes sākumskola 976.42 EUR, Variņu pamatskola 687.16 EUR un Bilskas pamatskola 519.62 EUR.

 

Atgādinām, ka  2020.gada 21. februārī Vidzemes plānošanas reģions paziņoja programmas “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” rezultātus, kur Smiltenes novada izglītības iestādes uzrādīja labus rezultātus ar vislielāko enerģijas ietaupījumu starp Vidzemes reģiona izglītības iestādēm.

 

Lai skolēni aug zinoši, apgūst vērtīgas zināšanas un prot pielietot tās savā ikdienā!

 

   

 

Informāciju sagatavoja,
Linda Beitika
Sabiedrisko attiecību speciāliste