2022. gada 19. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada domes stipendiāti

24. janvārī Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos (toreiz – izpilddirektors) Kārlis Lapiņš kopā ar Smiltenes vidusskolas direktori Ilzi Verginu sekmīgākajiem vidusskolēniem pasniedza apliecinājumus par stipendiju piešķiršanu. Šā mācību gada pirmajā semestrī ar visaugstāko vidējo atzīmi skolā – 9,5 ballēm mācījies 10.a klases skolnieks Kristaps Kažuro.

12.b klases skolniece Elīza Kaupe pirmo semestri noslēdza ar vidējo atzīmi 9,31 balles.
Ar vidējo atzīmi 9,18 balles mācījušies 11.a klases skolniece Amanda Pērkone un 11. b klases skolnieks Kaspars Pakulis.
12.b klases skolniecei Anželai Halilovai 1.semestrī vidējā atzīme bija 9,08 balles, 11.b klases skolniekam Arvīdam Bāliņam – 9,06 balles, 10.b klases skolniecei Martai Dūlei un 11.b klases skolniecei Agitai Rīderei – 9 balles.
38 vidusskolēniem pirmā semestra vidējā atzīme bija 8 – 8,94 balles, bet 4 – 7,52- 7,94 balles.
Daudzi jaunieši, kuriem piešķirta Smiltenes novada domes stipendija, ļāvuši skolas vārdam izskanēt visā Latvijā, piedaloties dažādos konkursos, olimpiādēs, sporta un kultūras pasākumos.
Vairāki no viņiem aktīvi darbojas skolas jauniešu pašpārvaldē, jaunsardzē, dzied Smiltenes vidusskolas jauniešu korī “Lido”, darbojas Jauno matemātiķu vai Jauno ģeogrāfu skolā, kā arī – sporta, datorikas un teātra pulciņā, dejo kādā no jauniešu deju kolektīviem, spēlē pūtēju orķestrī vai amatierteātrī.
Tāpat milzīgs gandarījums par skolēniem, kuri, neraugoties uz lielo slodzi un aizņemtību, prot atrast laiku brīvprātīgā darbam, klases un skolas pasākumu organizēšanai.
Lielais stipendiātu skaits apliecina, ka Smiltenes novada domes mērķis, ar kādu sekmīgākajiem un sabiedriski aktīvākajiem jauniešiem piešķir minēto stipendiju, ir sasniegts! Jaunieši stipendiju uztver gan kā lielu godu, gan patīkamu sava darba novērtējumu, kas rosina skolas laiku izmantot atbildīgi, pilnveidojoties visdažādākajās jomās.

Gaidām viņus atgriežamies Smiltenes novadā!

“Mūsu mērķis ir – atbalstīt talantīgākos un centīgākos jauniešus un motivēt viņus mācīties vēl labāk,” informē Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, infrastruktūras un administratīvajos jautājumos Kārlis Lapiņš. “Novēlu, lai ikviens no viņiem pēc skolas beigšanas atrod savu vietu dzīvē!  Kāds varbūt jau uzreiz pēc vidusskolas sāks strādāt. Daudzi, droši vien, dosies studēt augstskolā un kļūs par zinātniekiem, interneta tehnoloģiju speciālistiem, inženieriem, ārstiem, cilvēkiem, kuri veidos mūsu inteliģenci un ļaus Latvijas vārdam izskanēt pasaulē.
Mēs, protams, vēlamies, lai viņi atgrieztos Smiltenes novadā… Mūsdienu interneta tehnoloģijas ļauj strādāt attālināti. Ne vien no citas Latvijas pilsētas, bet arī no citas valsts un kontinenta. Cilvēks var dzīvot šeit, elpot mūsu priežu silu svaigo gaisu, baudīt mazpilsētas burvību un strādāt visaugstākajā līmenī.”

Ja ir uzņēmība, var pagūt visu!

“Ja cilvēkam ir liels gribasspēks un uzņēmība, viņš var pagūt visu,” uzskata Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina. “Gan lieliski mācīties, gan piedalīties sporta skolas aktivitātēs, darīt sev interesējošas lietas un sasniegt arī augstus mācību rezultātus. Esmu pārliecināta – skolas laikā tiek ielikts pamats visai turpmākajai dzīvei. Uzņēmība, plašs redzesloks, prasme veidot pozitīvas attiecības, saskatīt šīs dzīves patiesās vērtības – tas viss šiem jauniešiem noteikti palīdzēs arī turpmākajā izaugsmē. Mums ir pamatots iemesls ticēt, ka šie jaunieši dzīvē sasniegs ļoti daudz. Viņi būs tie, kuri studēs budžeta grupās, veidos mūsu valsts ekonomiku, sakārtos izglītības un veselības sistēmu, strādās darba tirgū pieprasītās profesijās un saņems konkurētspējīgu atalgojumu. Paldies Smiltenes novada domei par iespēju atbalstīt šos jauniešus arī finansiāli! Tās novērtē gan skolēni, gan viņu vecāki.
Pēdējā laikā tik daudz diskutējam par lauku skolām. Esmu vienmēr bijusi par to, ka cilvēks dzīvē var sasniegt ļoti daudz, neatkarīgi no skolas lieluma un vietas, kur tā atrodas. Tam spilgts piemērs ir mūsu Kristaps Kažuro, kurš uz Smiltenes vidusskolu atnāca no Raunas vidusskolas. Viņam ir ne tikai spožas akadēmiskās zināšanas. Ar šo jaunieti var interesanti diskutēt par ikvienu tematu. Klasē Kristaps ir pozitīvs līderis. Tik patīkami dzirdēt to, ka viņš ļoti novērtē vietu, kur izaudzis, Smiltenes vidusskolu un Latviju uzskata par lielu iespēju zemi.”

Zināšanas vispirms svarīgas man pašam

10.a klases skolēna Kristapa Kažuro ikdienā brīvu brīžu tikpat kā nav. Dienā, kad sarunājam interviju, jaunietis no rīta pārstāvēja Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolu basketbola turnīrā Valgā, bet vakarā jau bija kopā ar savējiem aerobikas festivālā. “Ja kaut kas jādara, Kristaps vienmēr būs viens no pirmajiem, kurš pieteiksies palīgā,” par puiša izpalīdzīgo, saticīgo raksturu un centību mācībās priecājas arī viņa klases audzinātāja Ilma Reimane. “Viņš ar savu piemēru patiešām iedvesmo arī pārējos jauniešus!”
“Par piešķirto stipendiju esmu pateicīgs, bet savu vidējo atzīmi neuztveru arī kā lielu sasniegumu,” atzīst jaunietis. “Mācos, jo uzskatu, ka tas ir mans pienākums. Daudz svarīgāk par mācību rezultātiem man ir iespēja un prasme skolā iemācīto pielietot dzīvē.
Pēc devītās klases ilgi domāju par divām iespējamām nākamajām izglītības iestādēm. Beigās nolēmu par labu Smiltenes vidusskolai. Šī vide man bija pazīstamāka, jo pirms tam jau biju vairākus gadus mācījies Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolā. Arī izvērtējot Smiltenes vidusskolas piedāvātās, mūsdienīgās, daudzpusīgās izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas, iepazīstoties ar skolas bagātajām tradīcijām, sapratu, ka būšu tikai ieguvējs, ja nākšu uz šejieni.
Smiltenes vidusskolā var mācīties ķīniešu valodu, padziļināti apgūt matemātiku. Skolai ir laba sadarbība ar Vidzemes Augstskolu, kur apmeklēju programmēšanas nodarbības.
Izglītības iestādē izvēlē ļoti svarīgs bija arī cilvēciskais faktors.
Protams, man, tāpat kā citiem vidusskolēniem, ir svarīgi arī skolas reitingi. Taču tās būtu mocības, ja nāktos mācītie vidē, kur nevari brīvi justies, kur valda augstprātība un atsvešinātas attiecības.
Neliekuļojot varu teikt, ka man ir laime mācīties ļoti draudzīgā klasē, sirsnīgā skolas kolektīvā. Arī klases audzinātāja Ilma Reimane vienmēr ir tik atbalstoša, pretimnākoša!

To, ka šajā ziņā viss būs kārtībā, sapratu, jau 10.klašu sadraudzības pasākumā, kas notika vasaras beigās.”
Kristaps pagaidām vēl īsti nav izlēmis, ko darīs pēc vidusskolas. Iespējams, viņa nākotne būs saistīta ar informāciju tehnoloģijām, vēsturi vai eksaktajām zinātnēm. Šobrīd viņš cenšas izmantot visas skolas piedāvātās iespējas un gan jau laiks rādīs, kā viss notiks turpmāk.
Jaunietim brīvajā laikā patīk palutināt savējos ar garšīgām maltītēm – gan ar klasiskiem ēdieniem, gan gardumiem, kas tapuši, ļaujoties kulinārajiem eksperimentiem.
Saskaņā ar Kristapa dziļāko pārliecību – galvenās vērtības, uz kurām balstās šī pasaule ir draudzība, mīlestība, iecietība vienam pret otru un prasme komunicēt. “Ja esi komunikabls, visas problēmas var atrisināt,” uzskata jaunietis.

Teksts: Baiba Vahere, foto: no vidusskolas arhīva