2022. gada 27. aug.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada dome izsludina konkursu uz PALSMANES PAMATSKOLAS DIREKTORA VIETNIEKA IZGLĪTĪBAS JOMĀ amatu

 

SMILTENES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • piedalīties iekšējo reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • piedalīties pedagoģisko padomju sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • plānot un nodrošināt metodiskā darba vadību;
 • plānot un informēt pedagogus par profesionālās kompetences pilnveides iespējām;
 • nodrošināt metodisku atbalstu jaunajiem pedagogiem;
 • veikt tirgus izpētes un sagatavot specifikācijas rotaļlietu, mācību materiālu iegādei;
 • nodrošināt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un vecāku informēšanu par izglītojamo sasniegumiem un problēmām.

 

Prasības pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktam;
 • vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē;
 • zināšanas pamatizglītības satura un attīstības jautājumos;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • prasmes plānot un organizēt savu darbu;
 • prasmes pieredzējuša lietotāja līmenī darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • elastīga pieeja problēmsituācijām un pārmaiņām;
 • labas saskarsmes spējas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības izjūta.

 

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu darbu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Palsmanes pamatskolā;
 • pilnu amata likmi ar stabilu atalgojumu sākot no 890 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus.

 

Dzīves un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae) ar norādēm uz atsauksmēm, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: [email protected], iesniegt personīgi vai pa pastu Palsmanes pamatskolā (adrese: Pamatskola, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724), slēgtā aploksnē ar norādi “Palsmanes pamatskolas direktora vietnieka amata konkursam” līdz 2021.gada 2.jūnijam. Tālrunis uzziņām 64773174.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Palsmanes pamatskola informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.