2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes Mūzikas skolai sanāk!

Smiltenes Mūzikas skola atrodas skaistā, vēsturiskā celtnē. Tā ir bijušās draudzes skolas ēkā, kas kopā ar baznīcu un mācītājmuižu ir pilsētvides mantojuma daļa. Tomēr esošās telpas ir palikušas par šaurām, tāpēc daļa klašu un administrācija ir izvietotas blakus ēkā Pils ielā. Mūzikas skola var lepoties ar estētisku, sakārtotu vidi, un tā nodrošina bērnus ar instrumentiem ne tikai mācību darbam iestādē, bet arī audzēkņu ikdienas lietošanai. Audzēkņi savu brīvo laiku starp nodarbībām var pavadīt, izmantojot digitālās klavieres, kas atrodas skolas gaitenī. Līdz ar novada reformu profesionālās ievirzes izglītību mūzikā var iegūt arī Apē un Raunā, kur tiek piedāvāta klavieru un flautas spēle.

Mūzikas skolā iespējams apgūt klavieru, vijoles, ģitāras, flautas, klarnetes, saksofona, mežraga, trombona, eifonija, trompetes, tubas un sitaminstrumentu spēli, kā arī vokālo mūziku. Pavisam drīz skola iegūs licenci arī trombona spēlē, un jau šajā mācību gadā audzēkņiem būs iespēja apgūt arī šo programmu. Bērni no 6 gadu vecuma var apmeklēt interešu izglītības programmu sagatavošanas klasi.

Šogad Mūzikas skolu apmeklē 235 bērni, kas ir ievērojams skaits. Vidēji skolu ik gadu absolvē nedaudz vairāk nekā 20 audzēkņi. Daži skolas absolventi izvēlas mācības turpināt, gūstot lieliskus panākumus, tomēr lielākai audzēkņu daļai nav mērķis izvēlēties savu specialitāti kā profesiju. Neskatoties uz to, daudzi absolventi izvēlas turpināt muzicēt Smiltenes pūtēju orķestrī, dažādos koros un ansambļos.

1. septembrī darbu uzsāka 3 jauni pedagogi – Eva Uldriķe, Aivars Radziņš un Laura Muceniece -, bet mēneša laikā vēl pievienojās Ilva Līne, kas strādās Raunā, un kolektīvo muzicēšanu apgūt mums palīdzēs Aira Paula. Par to liels prieks.

Skolai lieliski sanāk sasniegt atzīstamus rezultātus konkursos novadā un arī ārpus tā. Ir arī gadalgotas vietas starptautiskos konkursos. Skola atbalsta dažādus novada pasākumus, piemēram, sadarbībā ar Smiltenes Kultūras centru tika veidots Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis. Muzeju nakts ietvaros piedalījāmies  pasākumā Mēru muižā, kur mūsu audzēkņu muzikālais pavadījums radīja neaizmirstamu gaisotni. Esam uzsākuši sadarbību ar Mākslas skolu un kopīgi veidojām koncertlekciju par Edvardu Grīgu un Jāzepu Vītolu.

Šogad Mūzikas skola piedalīsies valsts konkursā, kurā startēs audzēkņi, kas apgūst sitamo un pūšaminstrumentu spēli.

Direktores Gunita Grīnberga ceļa vārdi, mācību gadu uzsākot un atbildot uz jautājumu, kas ir skola, teic: “Katrai izglītības iestādei ir būtiska loma ikviena skolnieka dzīvē. Skolā pavadītais laiks atstāj pēdas ikkatra tālākajā dzīvē. Mūsu, skolotāju, uzdevums – darīt to tā, lai dzīves gājumā šīs pēdas ir jauku atmiņu, pozitīvas pieredzes un neizsmeļamu  resursu krātuve, nevis skumju un grūtuma pielietas. Ikkatra izglītība paplašina redzes loku, un mūzika māca pacelties virs ierastā, sadzirdēt ar sirdi, drūmā ikdienā sadzirdēt arī mažora akordus, kas dod spēku un iedvesmo! Lai izdodas!”

 

Informē

Līga Lauriņa

Smiltenes Mūzikas skolas direktores vietniece

 

Sagatavoja

Laura Grīnvalde

Komunikācijas speciāliste