2024. gada 27. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes mūzikas skola aicina darbā DIREKTORA VIETNIEKU(-CI) IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Aicina darbā DIREKTORA VIETNIEKU(-CI) IZGLĪTĪBAS JOMĀ

(nepilns darba laiks – 20 stundas nedēļā)

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
 • Organizēt izglītojamo pārbaudes darbu, sastādīt pārbaudes darbu veikšanas grafikus;
 • Analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • Nodrošināt stundu saraksta izstrādi un tā koriģēšanu, kā arī nodrošināt aizvietoto stundu uzskaiti;
 • Piedalīties stundu vērošanā un sniegt atbalstu pedagogiem profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā;
 • Vadīt pedagogu metodiskās padomes darbu, konsultēt pedagogus, nodrošināt metodisko palīdzību;
 • Plānot mūzikas izglītības un realizējamo programmu attīstību izglītības iestādē;

Prasības:

 • Bakalaura/maģistra grāds mūzikas jomā, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē;
 • Nepieciešama pieredze pedagoģijas jomā;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • Profesionālās izglītības iestādes jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Prasmes strādāt komandā, labas komunikācijas prasmes;
 • Augsta emocionālā noturība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

Atalgojums 467,20 EUR pirms nodokļu nomaksas

Pieteikums jāiesniedz Smiltenes novada domes Vienotajā valsts un pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, slēgtā aploksnē ar norādi “Smiltenes mūzikas skolas direktora vietnieka izglītības jomā amata konkursam” personīgi, pa pastu vai pa e-pastu [email protected] līdz 2020.gada 5.oktobrim (ieskaitot). Tel. informācijai 64773220.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, Smiltenes mūzikas skola informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes mūzikas skola, kontaktinformācija Pils iela 3, Smiltene, LV-4729.

Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: [email protected].