2023. gada 22. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes Mākslas skola Valsts kultūrkapitāla fonda projekta ietvaros iegādāsies grafikas spiedi

Smiltenes Mākslas skola realizēs projektu “Grafikas daudzpusīgo iespēju apguve Smiltenes mākslas skolā”. Saņemot finansiālu atbalstu no VKKF (Valsts kultūrkapitāla fonda), tiks iegādāta grafikas spiede 1400 EUR vērtībā.

Smiltenes Mākslas skola realizē mācību programmu “Vizuāli plastiskā māksla”, pēdējo trīs gadu laikā šo programmu absolvējuši un apguvuši 56 audzēkņi. Grafikas spiedes iegāde papildinās un uzlabos mācību līdzekļu tehnisko bāzi, kā arī nodrošinās mācību procesa daudzveidību. Pēc 2019. gada akreditācijas Smiltenes Mākslas skolā, viens no ekspertu komisijas ieteikumiem skolas realizētajā mācību programmā “Vizuāli plastiskā māksla”, bija ieviest grafiskā dizaina apguvi kā atsevišķu mācību priekšmetu, līdz ar to ir radusies nepieciešamība iepazīt arī grafikas iespiedtehnikas iespējas, veidojot audzēkņiem dziļāku izpratni un pieredzi darbojoties ar grafikas presi, kas tiks īstenota, saņemot finansējumu grafikas spiedes iegādei no VKKF.

Grafikas iespiedtehnikas apguve Smiltenes Mākslas skolas audzēkņiem dos iespēju plašāk iepazīt grafikas tehniku daudzpusīgās iespējas, veidos priekšstatu par grafiku kā atsevišķu mākslas nozari, papildinās zināšanas par galvenajiem grafikas izteiksmes līdzekļiem un pilnveidos prasmes tos pielietot dažādos dizaina uzdevumos.

Veicot tirgus izpēti un izvērtējot pretendentu piedāvājuma cenu aptauju, izvēlēts SIA “Radošo darbu galerija” piedāvājums.

 

 

 

Vanda Jurita Markova

Digitālā mārketinga un komunikācijas speciālists