2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā sanāk!

Smiltenes novads ir vieta, kur talantus attīsta no agras bērnības līdz sirmam vecumam. Prasmīgākie ar savām zināšanām un talantiem labprāt dalās, tādēļ Smiltenes novada lieli un mazi dzied, dejo, sporto, domā, rada, un viņiem sanāk. Viena no vietām, kur atklāt un dalīties talantā ir Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs (Smiltenes BJIIC).

Tas kā patstāvīga izglītības iestāde darbojas kopš 2000. gada 1. septembra. Lai gan administrācijas telpas atrodas Gaujas ielā 2, Smiltenē, tās piedāvātās programmas pieejamas teju visa novada – arī Apes, Blomes, Gaujienas, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Raunas, Trapenes, Variņu un Virešu pagastu – skolās, tautas namos, kultūras centros un sporta zālēs.

Interešu izglītību Smiltenes novadā īsteno piecās jomās (kopumā 79 apstiprinātas programmas):

  • Kultūrizglītības programmas – tautas, mūsdienu un laikmetīgā deja, kori, vokālie ansambļi, individuālā instrumentu spēle, teātris, folkloras kopa, vizuālā māksla un radošie darbi, kokapstrāde;
  • Sporta izglītības programmas – vispārējās fiziskās sagatavotības grupas, florbols, futbols, volejbols, šogad arī BMX riteņbraukšana;
  • Vides izglītības programmas – vides pulciņš, eksperimentālā un pētnieciskā fizika, matemātika;
  • Tehniskās jaunrades programmas – legorobotika, robotika, datorika, programmēšana;
  • Citas izglītojošās programmas – latviešu, angļu, vācu valoda, lasīšana, kulinārija, aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas.

2023./2024. mācību gadā savu talantu kādā no piedāvātajām programmām attīstīs 1827 bērni un jaunieši, bet mācīs – 58 pedagogi. Šī un arī nākamā gada viens no lielajiem darbiem un izaicinājumiem ir gatavošanās XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku svētkiem, kas norisināsies 2025. gada vasarā. Varenā kopkorī ieskanēsies un daiļus deju rakstus tajos izrakstīs arī Smiltenes BJIIC audzēkņi – kā jau katros svētkos. Bet līdz tam viņi ikdienu kļūs arvien radošāki, gudrāki, sportiskāki un talantīgāki, iepriecinot savus mīļos, ļaujot lepoties saviem pedagogiem, nesot novada vārdu Latvijā un pasaulē.

Smiltenes BJIIC vadītāja Inga Sīmane teic: “Katrs jauns mācību gads allaž iesākas spraigi un dinamiski. Jāapgūst zināšanas, jāiepazīst jauni draugi. Nereti, satiekot domubiedrus kādā interešu pulciņā vai kolektīvā, rodas draudzība, kas ilgst gadiem, kopīgi darot un radot. Ticu, ka bērnu dienu aizrautīgā darbošanās interešu pulciņā veido mūsu karjeru un palīdz atrast profesiju. Savukārt, piesātinātais dienas ritms māca plānot laiku, lai paspētu paveikt pienākumus un harmoniski piepildīt savu brīvo laiku. Lai ikvienam izdodas pilnveidot savas prasmes, izkopt talantus un gūt prieku par sasniegto!”

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Komunikācijas un mārketinga speciāliste