2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Skolēnu uzņemšana Smiltenes vidusskolas 10.klasē – no 15.jūnija

Smiltenes vidusskolā skolēnu uzņemšana 10.klasē, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, notiks no 15.jūnija.

Lai nodrošinātu daudzpusīgi attīstošu un katra skolēna interesēm un vajadzībām saistošu vidējās izglītības programmu, jauno audzēkņu uzņemšana vidusskolā notiks individualizēti.

Smiltenes vidusskolas piedāvājums 10.klašu skolēniem

Laikā, kad mainās izglītības saturs un pieeja, Smiltenes vidusskola piedāvā daudzpusīgi attīstošu un individualizētu mācību programmu. Skolēniem būs iespēja gan padziļināti apgūt interesējošos mācību priekšmetus, gan pilnveidoties kā zinošam, kompetentam un sabiedriski aktīvam jaunietim.

Piedāvājums, kura pamatā ir droša izvēle

 • Mācību jomu pamatkursi (latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, matemātika, visi dabaszinātņu priekšmeti, vēsture un sociālās zinātnes, atbilstoši izvēlei – teātra māksla vai programmēšana) tiks apgūti 10.–11.klasē, tādējādi paverot plašas izvēles iespējas padziļināto kursu apguvei 12.klasē.
 • Tiek piedāvāti visu mācību jomu – valodu, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, kultūras un mākslas, sociālo zinātņu– padziļinātie kursi.

Piedāvājums, kas saskaņots ar katra individuālo izaugsmi

 • Skolēnam ir iespējams izvēlēties sev atbilstošu padziļināto kursu komplektu, kā arī saņemt konsultāciju par to, kādi priekšmeti varētu būt atbilstoši nākotnes studijām. Lai izvēle būtu mērķtiecīga, skolā piedāvājums ir strukturēts 4 pamatvirzienos:
  1. Dabaszinātnes, vide un veselība.
  2. Inženierzinātnes un IT.
  3. Uzņēmējdarbība, komunikācija un sociālās zinātnes.
  4. Kultūra, valodas un radošās industrijas.

                Katram no šiem virzieniem paredzēti arī vairāki varianti padziļināto kursu individualizētai saskaņošanai ar skolēna nākotnes iecerēm.

 • 10.klasē padziļinātie kursi jāizvēlas kā prognoze, ko 11.klasē, individuāli konsultējoties, vēl var mainīt gadījumā, ja nākotnes karjeras plāni ir mainījušies.

Daudzpusīga attīstība un iespējas

 • Papildus pamatkursu un padziļināto kursu piedāvājumam Smiltenes vidusskolā tiks veidots individualizēts mācību un ārpusstundu nodarbību plāns atbilstoši skolēna vajadzībām, interesēm un noslodzei saistībā ar interesējošo virzienu vai personības attīstību kopumā.
 • Skolēniem, kuri mācās vidusskolā, ir iespēja pretendēt uz ikmēneša stipendiju, saņemt līdzfinansējumu autovadītāja apliecības iegūšanai, bez maksas dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā.

Devīto klašu absolventi laipni aicināti Smiltenē, Dakteru ielā 27!

Informācija par uzņemšanas kārtību, norisi, nepieciešamajiem dokumentiem tiks papildināta skolas mājas lapā svs.edu.lv.